Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i den svenska grundskolan, men finns också i gymnasiet, komvux och svenska för invandrare. De nationella proven är tänkta att ge lärarna stöd när de bedömer och betygssätter en elevs kunskaper, och skapa förutsättningar för likvärdighet och rättvisa. Men hur är det – är de nationella proven nödvändiga?

Många elever blir stressade av att bara höra orden ”nationella prov”, ibland till och med i årskursen innan det är dags. De är menade att bara vara en del av betyget, men många vittnar om att lärare sätter stort fokus på proven, vilket leder till stress och press.

De nationella proven ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg och ge en helhetsbild till rektorer av kvaliteten på utbildningen. Bland annat testas svenska, engelska, matematik, kemi, moderna språk och geografi, uppdelat på de tre årkurserna. Många elever känner dock att proven inte bidrar till att lära sig mer utan att det tvärtom bara leder till betygshets.

Internationellt kritiserade

Internationellt har nationella test – så kallade ”high-stakes tests” – blivit starkt kritiserade. Proven påverkar undervisningen och resultaten används för att rangordna skolor. Studier har dessutom visat att det blir ett för smalt fokus på vissa av elevernas kunskaper vid betygssättning av proven, vilket kan leda till sämre resultat.

Svenska studier har visat att lärare märker att elever blir mer stressade av nationella prov, och att det i sig kan leda till att eleverna presterar sämre. Lärarnas arbetssituation blir även den mer pressad av att behöva förbereda, administrera och rätta proven, vilket kan leda att undervisningen i sin helhet kan bli lidande.

Främjar samarbete och utveckling

Du kanske börjar fråga dig varför de nationella proven ens finns, om det finns så mycket negativa effekter? Svaret är såklart att det även finns en hel del positiva effekter. Lärare får en gemensam grund för att bedöma och betygssätta, och kan lära sig en hel del av varandra genom att göra det tillsammans med andra. En analys av resultaten kan leda till att undervisningen blir bättre för kommande elever.

Vissa elever blir motiverade av provsituationer, och ”skärper till sig” när de nationella proven börjar närma sig. Ett bra resultat på proven leder ofta till bättre självförtroende och bättre självkänsla, vilket i sin tur leder till bättre resultat i framtiden.

Ta hjälp!

Är du en av dem med ett stressat barn hemma, eller är du kanske själv orolig inför de nationella proven? Det finns hjälp att få! Om du vill bli bättre på nationella prov kan du öva på gamla prov eller använda dig av stödmaterial från till exempel Schoolido. Ju mer du tränar och är förberedd på vad som kan dyka upp, desto enklare blir det!

Djupdyk i ämnet nationella prov:
Skolverkets guidelines
Internationella forskningsresultat
Nationella forskningsresultat