Under 2010-talen har kundbeteenden och förväntningar i det svenska samhället ändrats. Man vill att allt ska vara tillgängligt och att både företag och den offentliga verksamheten ska arbeta snabbt och proaktivt. Dessa krav har nu även nått skolans värld, och den lever inte upp till elevers och föräldrars förväntningar.

Våren 2019 gick omkring 112. 700 elever ut grundskolan. Skolverkets statistik visar att en fjärdedel av alla elever inte uppnådde kunskapskraven i alla ämnen och därför inte fått fullständiga betyg när de lämnade.

I utsatta områden är situationen ännu sämre – i snitt var tredje elev lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. I vissa skolor är det inre ens varannan som klarar det. Siffrorna gäller för läsåret 2018/2019.

Svårt att komma in på gymnasiet

Cirka 15 procent av alla elever som saknar fullständiga betyg saknar svenska, engelska eller matte. Dessa ämnen behövs för att kunna komma in på ett gymnasieprogram och minska risken för ungdomsarbetslöshet och utanförskap i samhället.

Det finns andra lösningar

För den som inte har fått fullständiga betyg, men som vill söka sig till ett gymnasieprogram, finns andra alternativ. På många gymnasieskolor finns så kallade introduktionsprogram där man kan läsa klart de högstadiekurser man saknar. Detta kan ske antingen innan gymnasieprogrammet startar, eller parallellt med gymnasiestudier.

Man kan också göra en prövning. Prövningar kan innehålla laborationer, muntliga eller skriftliga prov, eller inlämningar – det beror på vilket ämne som saknas och vilket program man vill komma in på. Sommarskola finns också som alternativ för att snabbt läsa upp betygen.