Hit&Dit är en smidig app där du skapar scheman för att hålla koll på vem som hämtar och lämnar till aktiviteter.

Det kan vara att dela på skjutsningar till och från fotbollen, badminton, hästhoppningen … eller hjälpa varandra med att lämna och hämta på förskolan … eller kanske för att skapa ett pendlingsschema till jobbet.

Är ni flera som är inblandade i logistikcirkusen, så kan Hit&Dit vara en hjälp och stöd.