När du har skickat in ett schema behöver det godkännas av förskolan. När det godkänts aktiveras det automatiskt i din app. Skulle det av någon anledning inte bli godkänt kommer du få en notis om det. Rådfråga i det fallet förskolechefen om vad som kan blivit fel.