Du kan skicka in scheman till förskola och fritidshem. När du gör det finns möjligheten att lämna in för flera barn. När du skapar ett schema, kan du välja att lägga till flera barn på samma schema. Barnen får då samma tider.

Scheman för grundskolor och gymnasier hanteras av helt skolorna. Du kan inte lämna scheman för dessa i IST Home Skola.