Klicka på den aktivitet som du vill justera och välj det du vill ändra.