Har du forslag eller idéer til forbedringer i appen, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakt ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.