Har du forslag eller innspill til forbedringer av IST Home, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakteposten ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.