Kopiera schema i IST Home Skola

På grund av verksamhetsmässiga skäl behöver förskolan veta när ditt barn ska vara på plats. Om du vill ändra eller byta tider måste du skapa ett nytt schema (du kan kopiera ett tidigare inlämnat schema), lägg in tiden eller justera den du vill ändra och skicka sedan in för nytt godkännande.

Godkännande av scheman sker manuellt och det kan ta en stund innan det syns i appen.