På grund av verksamhetsmässiga skäl behöver förskolan/fritidshemmet veta när ditt barn ska vara på plats. Tillfälliga justeringar måste göras i god tid innan och godkännas av förskolan/fritidshemmet innan det syns i appen.

Tillfällig justering av schemaSåhär gör du en tillfällig justering av schemat.
1. I översikten – klicka på det datum och barn som justeringen gäller.
2. Välj ”Justera tid”
3. Ange de tider som justeringen ska gälla.

Gäller justeringen flera dagar?
4A. Klicka på ”Justera flera dagar”-knappen.
4B. Ange datumperiod (start- och slutdatum för den tillfälliga justeringen) och klicka på fortsätt.
4C. Ange därefter tider i schemaläggaren för angiven period.

5. Skicka in.

Observera att om du skickar in tomma dagar för justeringen, återgår dessa dagar till tidigare angivet standardschema. Gäller ändringen en längre period kan det vara bättre att lämna in ett nytt schema.