Om du har problem med inloggning, frågor om sådant som rör ditt/dina barn och dess placering – eller får andra fel i IST Home Skola – kontakta ansvarig på den förskola, skola eller kommun som frågan gäller.