Har du förslag eller idéer om förbättringar i appen, kontakta oss på IST Home.

Observera att denna kontakt ej gäller supportärenden. För support, vänd er till ansvarig på den förskola, skola eller kommun som frågan gäller.