Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehagen: Åpne menyen og velg “Personer som kan hente”. Klikk på “Legg til person”. Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på “Legg til”.

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.