ISTHome Skola – Skicka in frånvaroSåhär gör du, steg för steg:
1. I översiktsvyn, klicka på knappen ”Frånvaro/Ledighet”. Då öppnas sidan där du kan rapportera frånvaro. Har du skickat in sådan tidigare, syns de här.
Frånvaro avser sjukfrånvaro. Ledighet används vid längre ledigheter och vid kortare bortavaro som till exempel tandläkarbesök och liknande.

2. Klicka på ”Anmäl…” för att göra en ny anmälan.

3. Ange för vilket barn anmälan ska gälla.

4. Ange datum – då frånvaron/ledigheten gäller.
Observera att vissa kommuner/skolor endast tillåter att man anmäler frånvaro några få dagar i förväg. För Ledighet gäller ej detta.

Observera också att du på grund av integritetsskäl inte kan ange orsak till frånvaro.

Heldag är förinställt, men om vill, kan du välja del av dag.