IST Home – Hit&Dit – Kan inteSvep höger på den aktivitet där du inte kan och klicka på ”kan inte…”. Aktivteten blir då markerad och de övriga inblandade får en notis och kan välja att ta turen istället.