IST Home Skola – Ange vistelseschemaSåhär gör du, steg för steg:
1. I översiktsvyn, klicka på knappen ”Vistelseschema”. Då öppnas sidan för vistelsetider. Har du lämnat in tider tidigare syns de här. Både aktuella och tidigare.

2. Klicka på ”Anmäl vistelsetid” för att skapa ett nytt schema.

3. Välj startdatum.

4. Välj antal veckor. Antalet veckor är de veckor som du skickar in till förskolan. Inskickade veckor repeteras och upprepas efter avslutad period (läs mer här).

5. Börja med att välja vilket barn schemat ska gälla.

6. Ange startdatum – när schemat ska börja gälla.

7. Ange tiderna som barnet ska lämnas och hämtas (bild 2).  Gäller samma tid på flera dagar kan du bara klicka i de dagarna som har samma.
Om barnet har flera tider på samma dag (till exempel en på förmiddagen och en på eftermiddagen), välj ”Extra tid på dag” för att lägga till en extra tidsperiod på samma dag.

8. Klicka okej.

Har du samma tider vecka efter vecka räcker det att du fyller i en vecka. Schemat som skapas är rullande och upprepas efter varje avslutad omgång.
Exempel: Skapar du ett schema måndag till fredag kommer det att börja om och repeteras veckan efter.

9. Vill skapa ett flerveckorsschema får du innan schemaläggaren välja hur många veckor du vill ange. De veckor du anger kan ha skilda och olika tider. Vill du öka eller minska antalet veckor, kan du i schemaläggaren justera antalet med knappen som visar antal veckor.

10. Kopiera tidigare scheman? Har du gjort ett schema tidigare i appen, så kan du återanvända dem för att skapa nya. Klicka på kopiera-symbolen.

11. När du är klar, klicka på skicka

12. Innan schemat aktiveras måste det bli godkänt av förskolan. Läs mer här.