IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreAppen IST Home Skola finns till iOS eller Android-telefoner och går att ladda ner från App Store eller Google Play. Klicka på länken eller gå in i din appbutik och sök efter ”IST Home Skola”.