Edit a route – IST Home Hit&DitÖppna ett aktivitetstillfälle och klicka på pennan uppe i högra hörnet. Justera sedan det du vill ändra. När ändringen är gjord, klicka på Spara uppe i högra hörnet.