Det är två olika typer av scheman som hanteras lite olika. Det ena skickar du in med en tydlig start- och sluttid. Skolscheman läggs av skolorna och visar lektioner.