Frånvarorapporteringen används som närvarounderlag och förändringar eller borttagning av frånvaro behöver göras av behörig personal. Om du har rapporterat fel eller behöver ändra måste du kontakta ansvarig på skolan.