Idag har vi bara stöd för att anmäla ledighet på förskola och fritidshem. Vår plan är att utöka möjligheten att kunna göra en ledighetsansökan även för grundskola och gymnasie.