Av operasjonelle grunner, må barnehagen vite når barnet ditt skal være på plass. Midlertidige justeringer må gjøres i god tid og godkjennes av barnehagen før de vises i appen.

Slik gjør du en midlertidig justering av oppholdssplanen.
1. I oversikten – klikk på den aktuell dato og aktuelle barn som justeringen gjelder for.

2. Velg ”Juster tid”

3. Angi de tider som justeringen skal gjelde for.

Gjelder justeringen for flere dager?
4A. Klikk på ”Juster flere dager”-knappen.

4B. Angi tidsperiode (start- og sluttdato for den midlertidige justeringen) og klikk på «Fortsett».

4C. Angi deretter tider i timeplanleggeren for den angitte perioden.

5. Send inn.

Vær oppmerksom på at hvis du sender tomme dager for justeringen, går disse dagene tilbake til den tidligere angitte standardplanen. Hvis endringen er lengre, kan det være bedre å sende inn en ny oppholdssplan.