Når du sender inn fravær, timeplaner osv. i IST Home – Skole/Barnehage, må du vanligvis identifisere deg. Dette gjøres for å sikre identiteten til personen som bruker appen slik at vi vet at rett person sender inn for rett barn.

Hvis «Husk meg» – funksjonen er aktivert, trenger du ikke gjøre det så ofte og appen vil huske deg.

Merk at du imidlertid ikke bør bruke funksjonen hvis du bruker telefonen uten skjermlås for å forhindre mulig uautorisert tilgang til funksjoner og informasjon.

«Husk meg» – funksjonen er ikke tilgjengelig i alle kommuner.