Når du sender inn en ny oppholdsplan havner denne i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en oppholdsplan fra tidligere, vil den nye erstatte den gamle så fort denne er godkjent.

Når en oppholdsplan venter på å bli godkjent kan foresatte slette denne (tilbakekalle oppholdsplanen). Da forsvinner oppholdsplanen fra systemet. Finnes det en godkjent oppholdsplan fra tidligere vil denne fremdeles gjelde. Planer som er godkjent kan ikke slettes. Det må da sendes inn ny plan for ny godkjenning.

Slik tar du bort en oppholdsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på oppholdsplanen du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Oppholdsplanen vil nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre oppholdsplaner som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere oppholdsplaner. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper en ny plan.