Når du har laget og sendt inn en ny oppholdssplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når oppholdssplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din app.