Det finns flera vägar för att lämna in ett nytt vistelseschema.
Via Skicka in-knappen (i menyraden i nederkant): Klicka på knappen så öppnas en meny. Välj ”Lämna schema”. Namn och datum är då inte förvalt.

Via Vistelsetid (i menyraden i nederkant): Du kommer då till sidan för inlämnade vistelsescheman (Här finns tidigare inlämnade scheman om du har sådana). Klicka på knappen ”Lämna in schema”.

Gör såhär

IST Home Skola – Ange vistelseschema

1. Välj eller kontrollera startdatum.

2. Välj eller kontrollera antal veckor. Antalet veckor är de veckor som du skickar in till förskolan/fritidshemmet.
OBS! Inskickade veckor repeteras och upprepas efter avslutad period (läs mer här).

3. Välj eller kontrollera för vilket barn schemat ska gälla.

4. Ange tiderna som barnet ska lämnas och hämtas. Gäller samma tid på flera dagar kan du bara klicka i de dagarna som har samma.
Om barnet har flera tider på samma dag (till exempel en på förmiddagen och en på eftermiddagen), välj ”Extra tid på dag” för att lägga till en extra tidsperiod på samma dag.

5. Klicka okej.

OBSERVERA! Har du samma tider vecka efter vecka räcker det att du fyller i en vecka. Schemat du skapar är rullande och upprepas efter varje avslutad omgång.
Exempel: Skapar du ett schema måndag till fredag kommer det att börja om och repeteras veckan efter.

6. Vill skapa ett flerveckorsschema får du innan schemaläggaren välja hur många veckor du vill ange. De veckor du anger kan ha skilda och olika tider. Vill du öka eller minska antalet veckor, kan du i schemaläggaren justera antalet med knappen som visar antal veckor.

7. Kopiera tidigare scheman? Har du gjort ett schema tidigare i appen, så kan du återanvända dem för att skapa nya. Klicka på kopiera-symbolen.

8. När du är klar, klicka på skicka

9. Observera att schemat måste det bli godkänt av förskolan/fritidshemmet innan det aktiveras. Läs mer här.