För att skicka in om och när det är någon annan person (t.ex mormor, farmor eller annan närstående) som hämtar ditt/dina barn kan du ange detta i appen.

För att lägga till personer i listan
Du kan lägga till personer som är tillåtna att hämta ditt/dina barn på förskolan/fritidshemmet via ”Personer som får hämta”  i menyknappen.

Klicka på ”Lägg till person”. Ange sedan namn och relation till barnet och för vilket eller vilka barn det gäller. Klicka på ”Lägg till”.
För att lägga till personer i listan behöver du bekräfta din identitet.

Om personerna är inlagd enligt ovan så är det sedan möjligt från övsersikten att välja det barn och den dag som annan än vårdnadshavare ska hämta barnet. Det går att välja om det endast är den specifika dagen eller en upprepande aktivitet. Välj sedan vilken typ av aktivitet och vem hämtningen ska ske av och om tidpunkten ska justeras. Klicka sedan på skicka in och bekräfta din identitet. Hämtningen visas sedan i översikten.