IST Home Skola – ta bort väntande schemaNär du lämnar in ett nytt schema hamnar det i väntande för att bli godkänt av förskolan/fritidshemmet. Finns det ett schema sedan tidigare, kommer det väntande att ersätta det gamla så fort det blir godkänt.

När ett schema väntar på att bli godkänt finns möjligheten att radera det (att dra tillbaka schemat). Då försvinner det schemat från systemet. Finns det ett godkänt schema sedan tidigare kommer det då att fortsätta gälla.

Så här tar du bort ett väntande schema
1. Gå till Vistelseschema.
2. Klicka på det väntande schemat du vill ta bort (så öppnas det schemat upp).
3. Tryck på knappen ”Radera schema” så raderas anmälan och tas bort från systemet.

Äldre scheman som ej längre gäller (efter att ett nytt lämnats in och blivit godkänt) ligger kvar i listan under Tidigare. Detta för att du ska kunna återanvända hela eller delar av dessa för att kopiera informationen när du skapar ett nytt.