Archives

Hvor ser jeg karakterer og merknader?

For å se karakterer og merknader for ditt barn (gjelder barn på ungdomsskole/VGS) går du til Meny -> Fag og karakterer og velger aktuelt barn. Merknader/anmerkninger vil ligger under ”Orden” og ”Atferd”, dersom din kommune har valgt at dette skal vises. Det er også opp til din kommune om det skal vises en kommentar fra lærer knyttet til merknaden.

Vedlikehold

Det jobbes med å holde nedetid i appen til et minimum, men da appen henter data fra et større skoleadministrativt system, vil det være noe nedetid eller perioder der appen kan oppleves ustabil.

Tirsdag og torsdag klokken 21 er satt opp som vedlikeholdsvinduer for systemet. Det er langt fra hvert vindu brukes, men dersom du opplever ustabilitet en tirsdag eller torsdag mellom 21 og 22, så er dette den mest sannsynlige grunnen.

I tillegg gjennomføres det én større oppdatering hver måned. Det sendes ut et push-varsel i appen i forkant av denne , og det jobbes med å gjøre denne mer synlig i de aktuelle tidsperiodene.

Jeg får ikke logget inn

Vi opplever fra tid til annen at foresatte ikke får logget inn i appen/at innloggingen «snurrer» eller går i loop.

Sjekk først at app og telefon er oppdatert.

Sletting av data:
Videre; dersom du har Android-telefon: Forsøk å tømme app-data ved å gå til Innstillinger – Apper – IST Home – Lagring – Tøm data) og restart deretter telefonen. På iOS skal det være tilstrekkelig med restart av telefonen.

Neste punkt er å slette nettleserdata. Innloggingsprosessen foregår foreløpig i nettleseren og det er derfor noen ganger å slette nettleserdata som er samlet opp i forbindelse med innlogging.
– Hvis Safari benyttes: Gå til Innstillinger – Safari – Tøm logg og nettstedsdata – Tøm logg og data
– Hvis Chrome benyttes: Åpne nettleseren – Klikk på de 3 prikkene – Slett nettleserdata

BankID:

Identifikasjon og «Husk meg»

Når du sender inn fravær, timeplaner osv. i IST Home – Skole/Barnehage, må du vanligvis identifisere deg. Dette gjøres for å sikre identiteten til personen som bruker appen slik at vi vet at rett person sender inn for rett barn.

Hvis «Husk meg» – funksjonen er aktivert, trenger du ikke gjøre det så ofte og appen vil huske deg.

Merk at du imidlertid ikke bør bruke funksjonen hvis du bruker telefonen uten skjermlås for å forhindre mulig uautorisert tilgang til funksjoner og informasjon.

«Husk meg» – funksjonen er ikke tilgjengelig i alle kommuner.

Finnes appen på flere språk?

IST Home Skole/Barnehage kan brukes på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk og engelsk. Språkinnstillinger følger (så godt det lar seg gjøre) den innstillingen du har på din telefon. For å bytte språk velger du innstillinger i menyen.

Jeg har tilbakemeldinger/forslag til forbedringer

Har du forslag eller innspill til forbedringer av IST Home Skole/Barnehage, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakteposten ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Jeg finner ikke det jeg leter etter. Hva gjør jeg?

Hvis du har problemer med innlogging, spørsmål som gjelder ditt/dine barn, eller får andre feil i IST Home Skole/Barnehage – kontakt ansvarlig på den aktuelle skole/SFO eller kommune. Det er disse som skal melde saken inn til IST dersom de ikke finner feilen selv.

Dersom du har utfordringer med bruk av appen er det til stor hjelp om du sender mest mulig av informasjon under til ansvarlig på din skole/SFO/barnehage:

Navn på foresatt:
Telefontype/modell:
Beskrivelse av feil (så beskrivende som mulig og gjerne med dato/klokkeslett/skjermbilde)

Varslinger i IST Home Skole/Barnehage

IST Home Skola NotifikationerFor å få varslinger via IST Home Skole/Barnehage må du godkjenne for varslinger i din telefon. Dette gjør du i forbindelse med at du tar i bruk appen for første gang, alternativt via Meny – Innstillinger i appen. Pass også på at appen ikke legges i dvale-/batterisparingsmodus på din telefon, særlig om du benytter en android-enhet (les mer på dontkillmyapp). Pass også på at telefonen ikke står i ”Ikke forstyrr”.

Dersom varsler godkjennes, vil appen sende varsel ved inn-/utsjekk og ny/midlertidig/påminnelse om oppholdsplan for barnehage og SFO og ved innlegg, chatmeldinger og samtalebooking for barnehage, skole og SFO.

Varsel om inn- og utsjekking sendes ut i henhold til oppholdsplan, og forutsetter at den er godkjent av enheten.

2023-10-23: Etter en oppdatering av IST Home Skole/Barnehage for Android bør (android)brukere sjekke på nytt at varsler er påskrudd i appen.

Hvordan legger jeg til personer som kan hente?

Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehage/SFO: Åpne menyen og velg ”Personer som kan hente”. Klikk på ”Legg til person”. Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på ”Legg til”.

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.

Etter du har bekreftet din identitet og lagt til personen som kan hente, vil du også kunne velge denne personen ved registrering av henteavtale.

Hva menes med stengte dager?

Dager som barnehagen eller avdelingen holder stengt (f.eks på grunn av helligdager eller planleggingsdager) markeres i oversikten. På disse dagene kan du ikke gjøre endringer.

Du får også en beskjed om hvilken dato/datoer dette gjelder for.

Kan jeg bruke IST Home?

Ta kontakt med din enhet/kommune for å høre om de benytter IST Home Skole/Barnehage, eventuelt om de bruker IST Skoleadministrasjon og når de i så tilfelle planlegger å ta i bruk IST Home Skole/Barnehage.