Archives

Hvor ser jeg karakterer og merknader?

For å se karakterer og merknader for ditt barn (gjelder barn på ungdomsskole/VGS) går du til Meny -> Fag og karakterer og velger aktuelt barn. Merknader/anmerkninger vil ligger under ”Orden” og ”Atferd”, dersom din kommune har valgt at dette skal vises. Det er også opp til din kommune om det skal vises en kommentar fra lærer knyttet til merknaden.

Hvorfor kan jeg ikke angi årsak til fraværet?

Din kommune velger selv om det skal være tillatt å sende fraværsårsak i fritekstfelt til skole. Det er ikke mulig å sende fraværsårsak i fritekstfelt til barnehage/SFO. Dersom man i app velger å sende fravær til både skole og sfo, eventuelt skole og barnehage for flere barn, vil det uansett ikke være mulig å legge til fraværsårsak i fritekstfelt.

Hvordan registrer jeg fravær eller fri

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri. Fri gjelder kun for barnehage/SFO, mens fravær gjelder for barnehage, SFO og skole

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant.