För många föräldrar känns det viktigt att engagera sig i sitt barns utveckling och lärande. I en stressig vardag kan det kännas frustrerande att behöva lägga mycket tid på att hitta aktuell information från skola, föreningsliv och andra organisationer som i allra högsta grad berör barnets vardag. Att samla allt som berör barnets tillvaro i en digital tjänst är därför efterfrågat av många.
– Ett tryggt och engagerat föräldraskap är en av de absolut viktigaste faktorerna för ett barns utveckling. För oss känns det viktigt att stödja det med tjänster som underlättar vardagen för både barn och deras föräldrar, säger Pontus Albinzon, produktansvarig på IST Home, ett relativt nystartat affärsområde på IST med fokus på tjänster som underlättar tillvaron för familjer.

Säker och snabb dialog med andra föräldrar

Mikael Adlers – IST Home – Digitala hjälpmedel underlättar för föräldrar– För drygt två år sedan genomförde vi en undersökning bland ett stort antal föräldrar. Syftet var att skapa en bild av hur livet med barn ser ut. Undersökningsresultatet och föräldrarnas önskemål ligger till grund för de tjänster vi nu utvecklar inom ramen för IST Home, säger Mikael Adlers, affärsområdeschef för IST Home.
Av undersökningen framgick bland annat att många föräldrar efterlyser möjligheten att kommunicera med andra föräldrar i klassen via en säker och stabil plattform med mycket integritet. IST Home planerar därför att utveckla den typen av tjänster där föräldrar även kan utbyta tankar och erfarenheter.

Fokus på föräldrarnas behov

– Vi har överlag fått ett mycket positivt gensvar när vi har presenterat IST Home för föräldrar runtom i landet. Att exempelvis kunna dela bilder med andra föräldrar i klassen eller förskoleklassen på ett forum som inte är tillgängligt för alla och där man själv äger upphovsrätten till bilderna är något som efterfrågas, liksom enkel åtkomst till befintlig information från skola och föreningsliv. Vi fokuserar helt och hållet på föräldrarnas behov när vi utvecklar våra tjänster. Snabb åtkomst till viktig information hjälper dem att planera vardagen och gör det även lättare för dem att stödja sina barn i skolarbetet och att engagera sig i såväl skola som fritidsaktiviteter, säger Pontus Albinzon.

Författare: Annika Wihlborg