Imorse klockan 09:00 presenterades PISA-rapporten och resultaten för 2018. Resultaten från Sverige visar på en fortsatt positiv trend. Har du koll på PISA-rapporten och dess innebörd?

PISA (Programme for International Student Assessment) är världens största internationella elevstudie som genomförs vart tredje år. Studien drivs av organisationen OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) och undersöker 15-åringars kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Läsförståelse ligger i speciellt fokus för 2018. I studien deltar både OECD-länder och icke-OECD-länder.

79 länder och 32 millioner elever

I år har 79 länder och sammanlagt 600 000 elever deltagit i det två timmar långa provet – tillsammans representerar de 32 millioner 15-åringar världen över. I Sverige är Skolverket nationellt ansvarig för provet. Ca 5 500 svenska elever från 223 skolor deltog i undersökningen.

Undersökningen mäter bland annat elevers förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang, tolka information och texter, begrepp och elevens motivation att lära sig. PISA mäter också rektorers uppfattning om hur undervisningen organiseras, lärarnas kompetens och om skolsystemet lyckas ge elever en likvärdig utbildning.

Fortsatt positiv trend

2018 års PISA-resultat visar glädjande resultat med en fortsatt positiv trend för svenska elever. Sverige ligger nu över OECD-genomsnittet i både matematik, läsförståelse och naturvetenskap och är tillbaka på samma nivåer som 2006. Internationellt sett ligger den svenska skolan kvar på en genomsnittlig nivå gällande hur likvärdigt skolsystemet är, men är sämst av de nordiska länderna. Överlag ligger flickorna på en högre nivå än pojkarna i alla tre kategorier, men skillnaderna har minskat sen 2012.

Sveriges resultat har tidigare sjunkit från år till år i alla tre ämnen mellan 2000 och 2012. 2012 ledde det till att Sverige låg under OECD-genomsnittet i alla ämnen. 2015 vände äntligen trenden – Sverige hamnade då på OECD-snittet i matematik och naturvetenskap och över snittet för läsförståelse.
Den första PISA-undersökningen gjordes år 2000. Nästa PISA-undersökning genomförs 2021, där resultaten presenteras 2022.

Är du nyfiken på hur frågorna såg ut? Klicka här för att se några testfrågor från 2018.

 

Bild ovan saxad från Skolverkets PISA-rapport.