I dagens samhälle finns det ett flertal sätt att ta sig till skolan för den som tänker lite extra på miljön. Beroende på hur nära du bor (och hur gammalt ditt barn är) kan ni gå, cykla, använda sparkcykel eller åka kommunalt med buss eller tåg. Är det lite längre, eller om du som förälder måste hämta ditt barn på en aktivitet – testa samåkning!

Samåkning innebär att man använder sig av en bil som ändå ska köra från punkt a till punkt b för att transportera fler som ska av längs vägen. Det är ett smart och enkelt sätt att spara tid, pengar och planering. Eftersom det är fler som åker i samma bil så leder samåkning till mindre trafik och lägre utsläpp. Det kan också vara ett bra sätt att lära känna människor!

Samåkning kan vara så enkelt som att du plockar upp en kollega som bor längs vägen när du kör till jobbet, eller att en förälder skjutsar fler barn till samma träning. Samåkning blir också allt mer populärt när det handlar om att åka längre sträckor. Det finns hemsidor, appar och Facebookgrupper där man kan söka och finna resekompisar för resa mellan städer länder.

Spara tid och pengar

Att samåka innebär ofta att man delar på kostnaderna för resan, genom att de som åker med betalar för en del av bensinen eller genom milersättning. Reser man ofta kan det i längden bli billigare än vad man skulle betala för att resa med buss eller tåg.

För föräldrar som skjutsar barn kan ”betalning” helt enkelt innebära att man turas om att köra. Är man fyra familjer som delar på skjutsen behöver man bara köra en gång i månaden istället för en gång i veckan, och sparar på så sätt både tid och pengar.

Hjälp klimatet!

Genom samåkning kan resan bli trevligare och mer social. Det är ett tillfälle att lära känna en granne, en ny kollega eller barnens kompisar under tiden. Du hjälper även klimatet! Genom att fylla bilar, som annars bara skulle ta en eller två personer, är det färre som behöver en egen bil och därmed även färre som kör. Det leder till minskade utsläpp, minskad trängsel på gator och parkeringsplatser och minskat slitage på vägarna.

Vet du inte hur du ska börja? Ett enkelt steg för att komma igång med planering är att ladda ner appen Hit&Dit! Den är gratis att ladda ner, och du kan komma igång med att planera vem som kör, vart och när på en gång. Fråga din familj och dina grannar, barnens lagkamrater eller klasskompisar, eller dina kollegor om de vill planera tillsammans med dig – all kommunikation kan sen hållas smidigt i appen.
Foto av Markus Spiske från Pexels