Som vuxen har det varit svårt att undkomma de senaste veckornas rapportering från USA om polisövervåld, rasism, protester och Black Lives Matter-rörelsen. Även i Sverige finns liknande nyheter, om än inte så utbredda. Om ens barn frågar om vad som pågår, vad ska man säga?

Rasism handlar om intolerans mot olika grupper. Det kan handla om etnicitet, hudfärg, kultur eller religion. Ofta uttrycks det verbalt genom hån eller nedvärderande ord, men det kan också förekomma genom strukturella skillnader eller hur man bemöts.

Sverige blir allt mer mångkulturellt, både genom flyktingar som kommit men även genom invandring – 2019 invandrade till exempel nästan 116. 000 människor. Barn möts av andra kulturer i skolan, men kan även snappa upp nyhetsklipp eller filmer beroende på ålder. Så ska man prata med barn om rasism – även när det inte förekommer?

Olika taktiker för olika åldrar

Det korta svaret till frågan ovan är: ja. För mindre barn kan det vara så enkelt om att prata om att folk är olika – vissa har långt hår, blåa ögon, sitter i rullstol, älskar någon av samma kön, kommer från ett annat land eller tror på olika saker. Alla har dock samma värde. Uppmuntra barn att prata om vad de ser och hör, så att de kan uppmärksamma orättvisor aktivt senare i livet. Prata om kritiskt tänkande och att man kan skapa sig en egen åsikt av saker och ting.

För lite äldre barn kan man prata om mänskliga rättigheter och använda tv-program, musiktexter, filmer, böcker och nyheter som en grund för samtal. Prata om vad det är som gör något rasistiskt, och försök analysera saker djupare. Försök aktivt att ta del i samtal om andra kulturer, följ konton på Instagram, eller använd familjesemestern för att hitta skillnader och likheter.

Rasism i vardagen

Rasism är inte heller förenligt med skolans värdegrund. Den svenska skolan accepterar inte förtryck, trakasserier eller diskriminering av individer. Alla ska kunna känna sig säkra och välkomna, och skolan arbetar aktivt för att detta sker.

Men vad gör man om ens barn uttrycker sig rasistiskt? Första steget är – försök förstå. Fråga varför de sade så, varför de känner så, och var det kommer ifrån. Kanske var det något de hört på TV, eller en kompis som uttryckt sig på samma sätt? Försök förklara varför det är fel att säga vissa saker, till exempel genom att prata om att det kan såra vissa eller att det helt enkelt inte stämmer.

Ofta mynnar rasism ut i en dålig erfarenhet eller okunskap. Genom att bemöta det tidigt och aktivt involvera barn i diskussioner kan de få en ökad empati och förståelse för andras situation.

Vill du veta mer?

Se URs utbildningsserie om rasism
Läs Rädda barnens rapport om barns upplevelser av rasism