Trots att Coronaviruset sprider sig råder i dagsläget Folkhälsomyndigheten och Skolverket att Sveriges skolor ska förbli öppna. Skolornas huvudmän har dock fått större frihet att stänga skolor om de ser att det är nödvändigt. Om det händer – hur hanterar man om det blir dags för hemundervisning?

Barn har inte visat sig vara en riskgrupp där smittan sprider sig och det är skolplikt fram till åk 9. Därför har Folkhälsomyndigheten, och i sin tur Skolverket, beslutat att fortsatt hålla Sveriges skolor öppna. Huvudmän har dock fått större frihet att stänga sina skolor i samråd med smittskyddsläkare om smittan sprider sig bland lärare eller elever. Så hur hanterar man att barnet plötsligt måste gå i skolan på distans?

Föräldrar tar inte hela ansvaret

För det första kommer du som förälder inte behöva ta över all instruktion – många skolor har idag digitala lärplattformar där lärare kan kommunicera med äldre elever och ge dem uppgifter. De timmar som yngre barn går miste om kan läggas till på andra sätt. Till exempel kan skolorna förlänga dagarna, planera in utbildning på helger och lov eller förskjuta en del av undervisningen till nästa skolår, som då blir längre. Det är framför allt skolans ansvar att se till att eleverna får den utbildning de behöver och att de kan uppnå kunskapskraven.

Men frågan förblir ändå – vad gör man med barn som måste stanna hemma under en period? Som eventuellt inte vill plugga på distans, eller som tillfälligt är lediga för att skoltimmarna förskjuts till en senare tid?

Gör en plan

Det viktigaste är att inte få panik, utan att ta det lugnt och göra upp en plan. Det är inte jätteviktigt om barnen gör allt skolarbete, men de behöver fortsatt en struktur för dagen och fasta start- och stopptider. Planera till exempel två arbetspass på morgonen, och två arbetspass efter lunch. På eftermiddagen kan barnen få ledig tid.

För de som inte behöver plugga kan man följa en liknande strategi. Uppmuntra barnen att läsa en bok, testa något nytt, eller lägga tid på en hobby de i vanliga fall inte hinner med. Luncherna kan omvandlas till hemkunskap, där man testar nya recept och lär sig laga mat. Att ha en struktur på dagen gör att tiden inte slösas bort och att man samtidigt kan ha en fungerande vardag, utebliven skoltid till trots.