…ska man inte prata! I alla fall inte om man lyssnar till experterna. De menar istället att om man vill prata om sexualitet med barn, då ska man börja tidigt och vara konkret. Varje ålder öppnar upp för nya frågor och kategorier.

Sexualitet innehåller en rad olika teman – förutom just sexakten kan det handla om kroppslig integritet, puberteten, biologi, könsroller och porr. Många kan tycka att det är svårt att prata om sexualitet. Det kan handla om att man inte vill sexualisera barnet eller skicka signaler om att det är dags att ha sex. Så vad ska man prata om, hur, och framför allt – när?

Små barn

När barnen är små kan man börja med att namnge kroppsdelar. Precis som man namnger händer, fingrar och knogar kan man namnge snopp och snippa, blygdläppar och ollon. Att tidigt lära sig kroppsdelar gör att det senare blir lättare att prata om dem.

Små barn ska man även prata om kroppslig integritet med. Det handlar om att prata om att kroppen tillhör barnet, och att det är ok att säga nej till pussar och kramar om man inte vill ha dem, även från vänner, släkt och föräldrar. Prata även gärna med andra i familjen om att respektera barnets önskemål. Detta bidrar till att barnet lär sig lyssna på sin magkänsla för vad som känns ok och inte och lägger en grund för hela livet.

I fyraårsåldern börjar många intressera sig för hur barn blir till. Ofta räcker det att svara konkret, utan en lång förklaring. Hans Olsson från RFSU tipsar i Svenska Dagbladet om att öva på vad man kan säga innan, för att undvika att det känns pinsamt.

Förpubertala barn

När barn är ca 10-12 år är det ganska lätt att prata om sex med dem. De har ofta många frågor och känner ingen förväntan på att man ska kunna så mycket om det än. Svara på frågor de har. Här kan du även introducera ord som bi-, trans- eller homosexuell, och prata om att sex och kärlek inte alltid handlar om en man och en kvinna.

Ett tips för att göra det enklare att prata om sexualitet kan vara för mammor att prata med sina döttrar, och pappor att prata med sina söner. Kvinnor är ofta bättre på att diskutera sex från en tidigare ålder, men det behövs för båda könen. Det är viktigt att barn vågar prata med vuxna om till exempel porr eller övergrepp, så man har en chans att förklara och skydda dem.

Tonåren

Medianåldern för sexdebuten ligger på ca 16 år i Sverige, där ett fåtal debuterar så tidigt som 12 år. Vid denna tidpunkt är det dags att prata om preventivmedel, könssjukdomar och eventuella risker. Prata om gränser men utan att skuldbelägga.

Puberteten är så klart också en tid att prata om hur kroppen förändras. Man får könshår, man kan få akne och humörsvängningar, tjejer får bröst och mens, killar får djupare röst och börjar producera spermier.

För alla åldrar är det bättre att prata om det ofta, men kortare stunder. Diskutera det till exempel om ni läser någon artikel eller ser något på nyheterna. Att använda böcker och artiklar kan vara till hjälp för att avdramatisera.

Läs mer:
Rädda barnens handbok ”Stopp! Min kropp!” om kroppslig integritet
RFSUs ”Barns sexualitet – en vägledning