Den senaste versionen av IST Home Skola bjuder nyheter i form av en större uppdatering av appens utseende för att det ska bli tydligare och göra det enklare för dig som användare.

Nyheter i IST Home SkolaI appens startvy får du en kalenderöversikt över tiderna då ditt barn ska vara på förskolan. Den nya scrollbara översikten ger dig snabbare och enklare tillgång till de olika funktionerna.

Du kan direkt från översikten enkelt lämna in ett nytt schema, anmäla frånvaro och ledighet. Dessutom kan du nu även göra tillfälliga justeringar av vistelseschemat.

(Observera att reglerna för tillfällig justering av schema kan skilja sig åt beroende på vilken kommun du anmäler till).
Nyheter i IST Home Skola (version 1.4.16)

 • Ny startvy med kalenderöversikt
  Översiktsvyn är scrollbar. Alla tider, anmäld frånvaro och ledigheter m.m. syns direkt på respektive barn och dag. De är även klickbara för direkt åtkomst till funktioner.
 • Datumväljare.
  Datumväljaren är scrollbar i sidled vilket gör det enkelt att hoppa till ett specifikt datum.
 • Snabbvalsmeny
  Snabbvalsknappar till de vanligaste funktionerna.
 • Förenklade genvägar till funktioner för frånvaroanmälan och inlämning av schema – anmäl bland annat direkt från översiktsvyn.
 • Möjlighet till tillfälliga justeringar av schemat.
  Observera att reglerna för tillfällig justering av schema kan skilja åt beroende på vilken kommun du anmäler till.

Du kan även ladda ner vår folder för att läsa mer om funktionerna.