Den första versionen av IST Home Hit&Dit finns nu att ladda hem från App Store eller Google Play.

IST Home – Hit&dit AppHit&Dit är appen som håller koll på veckans aktiviteter, vem som skjutsar vart och när. Appen är ett planeringsverktyg för samåkning och ger en ordnad bild över barnets aktiviteter.

Läs mer om appen på Hit&Dit-sidan.