Generelle forhold

Disse generelle vilkårene gjelder. 2018: 1 ble oppdatert 2023-02-20.

Ved å installere eller bruke appen, samtykker du til å være bundet av disse vilkårene og betingelsene som styrer bruken av appen. Ikke installer eller bruk appen med mindre du godtar disse vilkårene. Vær oppmerksom på at du også må bekrefte at du har lest personvernreglene våre før du installerer eller bruker appen.

1. Generelt

1.1 Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder når IST AS ("IST", "vi" eller "oss"), org. nr. 970944443, Stenersgata 8 , 0184 Oslo leverer applikasjoner og webtjenester med det formål å organisere og tilrettelegge familiens hverdag både for private forhold og i forbindelse med kommunikasjon og administrasjon ift barnets skole-/barnehagegang ("Tjenesten" / "Tjenestene").

1.2 Tjenestene leveres via nettsiden vår https://isthome.no/ ("Nettstedet") og gjennom mobilapplikasjoner for iOS og Android kan lastes ned fra f.eks App Store eller Google Play ("Programvarebutikker") . Disse vilkårene gjelder uavhengig av hvilken plattform Tjenesten blir gitt til deg og om Tjenesten blir gitt til deg gjennom en kommune, skole, barnehage eller annen organisasjon ("Organisasjon") eller direkte til deg som privatperson, som bruker av Tjenesten for privat bruk ("Privat bruker" "). En organisasjon og en privat bruker blir heretter referert til samlet ("Brukere", "du" og "deg").

1.3 Tjenesten leveres gratis til private brukere i standardversjonen. Organisasjoner betaler et gebyr for tjenesten som spesifikt avtales med IST.

1.4 Avtaler om inngåelse av tjenesten kan ikke inngås av barn under 18 år uten samtykke.

1.5 Tjenesten kan brukes på mobiltelefon, nettbrett eller annen egnet enhet ("Enheter").

1.6 I forbindelse med at brukeren godtar disse vilkårene og eventuelle tilleggsbetingelser ("avtalen"), mottar brukeren en lisens i samsvar med punkt 3.1 for å bruke tjenesten.

2. Om tjenesten

2.1 For å få tilgang til tjenesten, må du først godta vilkårene og eventuelle tilleggstjenestevilkår, og deretter bekrefte at du har mottatt informasjon om vår behandling av dine personopplysninger i forbindelse med leveranse av tjenesten. Når du har gjort dette, er det inngått en avtale mellom deg og IST.

2.2 Før du kan bruke tjenesten, må du bekrefte ved å opprette en konto der du registrerer e-postadressen og passord. Det er brukerens ansvar å velge et sikkert passord og forhindre uautorisert tilgang til passordet og brukerkontoen (som definert nedenfor). IST er ikke ansvarlig for brukerens valg av passord eller for brukerens lagring av passord. Et alternativ til å opprette en konto for bekreftelse er at du autentiserer med SkoleID. Disse to bekreftelsesalternativene vil fortsatt bli referert til som ("brukerkonto"). For å bruke tjenesten, logg inn via brukerkontoen din.

2.3 Innenfor rammen av tjenesten kan brukeren invitere andre personer til å bruke tjenesten. Hvis brukeren gir en anne person tilgang til en egen brukerkonto, kan personen det gjelder bruke tjenesten med visse begrensninger. I disse tilfellene har IST et kontraktsforhold med brukeren og er ikke ansvarlig for brukerens invitasjon til andre personer så lenge disse personene bruker brukerens brukerkonto og ikke har opprettet en egen brukerkonto.

2.4 Brukeren kan laste opp, publisere, lagre og dele bilder, tekster, dokumenter, videoer, bilder og annet materiale ("Materiale") innenfor rammen av Tjenesten. Brukeren er ansvarlig for materialet.

2.5 Brukeren er ansvarlig for å anskaffe, holde og vedlikeholde utstyr som kreves for å bruke tjenesten for egen regning. Dette inkluderer blant annet at brukeren er ansvarlig for å oppdatere enheten som brukes og programvaren som kreves for å bruke tjenesten og for å opprettholde en fungerende internettforbindelse.

2.6 Brukeren er ansvarlig for at informasjonen som gis i forbindelse med opprettelsen av brukerkontoen er nøyaktig og oppdatert. Brukeren er uavhengig ansvarlig for alle handlinger som gjøres på egen brukerkonto. Hvis du mistenker uautorisert tilgang til brukerkontoen din, må du endre passordet og kontakte oss.

3. Lisens

3.1 IST gir brukeren gjennom avtalen en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens, til å installere og bruke tjenesten i løpet av avtalens periode på en kompatibel enhet som brukeren eier eller kontrollerer.

3.2 Hvis Bruker ikke overholder vilkårene i Avtalen, kan lisensen i punkt 3.1 ovenfor trekkes tilbake.

3.3 Din rett til å bruke tjenesten forutsetter at du personlig har en avtale med IST eller at en organisasjon som du får tjenesten gjennom, har inngått en avtale med IST. Hvis avtalen mellom deg og IST opphører, eller hvis avtalen mellom organisasjonen og IST opphører, opphører brukerens rett til å bruke tjenesten.

4. Brukerens bruk av tjenesten

4.1 Brukeren har rett til å laste ned og installere tjenesten på den tiltenkte enheten. Brukere som består av organisasjoner, har også rett til å tildele tjenesten til x-antall brukere som IST og organisasjonen har avtalt. Brukeren kan ha tilgang til tjenesten som en privat bruker, men kan også ha tilgang til utvidede deler av tjenesten gjennom en organisasjon.

4.2 Brukeren kan i forbindelse med tjenesten velge å gi andre brukere tilgang til materiale. Dette gjøres ved at brukeren deler materiale til en gruppe eller sender materiale direkte til en annen bruker.

4.3 Materiale som deles av brukeren i samsvar med pkt. 4.2 ovenfor, kan slettes når som helst. Imidlertid kan ikke slikt materiale som er delt og lagret av en annen bruker, bli opphevet i tillegg til materialet som brukeren delte i en gruppe for deretter å forlate gruppen uten å fjerne det delte og publiserte materialet tidligere. Materialet referert til i dette avsnitt 4.3 har ikke lenger kontroll over brukeren og kan derfor ikke bli gjenstand for sletting i samsvar med avsnitt 4.9 nedenfor.

4.4 Brukeren er ansvarlig for materialet og at brukeren har rett til å lagre, dele og administrere materialet i tjenesten. Videre er brukeren ansvarlig for at brukerne som brukeren legger til gruppen er kompetente og ellers har rett til tilgang til materialet som er delt av brukeren.

4.5 Tjenesten kan ikke brukes på en ulovlig måte, og brukeren er forpliktet til å overholde gjeldende lovverk, regler og retningslinjer ved all bruk av tjenesten og i publisering av materiale.

4.6 Brukeren skal være spesielt oppmerksom på materialet ikke skal:
(i) være diskriminerende, truende, hatefull, fornærmende eller baktalende og heller ikke oppleves som krenkende eller støtende for noen;
(ii) krenke rettigheter hos tredjepart;
(iii) bryter gjeldende lov; eller
(iv) inneholder personopplysninger som i henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning utgjør sensitive personopplysninger.e

4.7 Brukere som har invitert mindreårige til å bruke tjenesten innenfor rammen av brukerens egen brukerkonto, er forpliktet til å overvåke den mindreåriges bruk av tjenesten.

4.8 Materialet lagres i tjenesten så lenge brukeren har en aktiv brukerkonto. Brukeren er uavhengig av ansvar for å bestemme hvilket materiale brukeren ønsker å lagre, overføre til en annen bruker eller slette. Med hensyn til slikt materiale som Bruker velger å overføre til en annen Bruker eller slette, vil ikke slikt materiale lenger være tilgjengelig for Brukeren å kontrollere.

4.9 Ved avslutning av avtalen med brukeren, vil materiale som brukeren kan kontrollere og lagres innenfor rammen av tjenesten, bli slettet senest tre måneder etter oppsigelse av avtalen.

4.10 IST har rett, men er ikke forpliktet, til ensidig å redigere, blokkere eller slette eller på annen måte håndtere materiale som bryter avtalen.

4.11 Hvis brukeren bruker tjenesten i strid med avtalen eller på annen måte misbruker tjenesten, har IST rett til å ensidig sperre brukeren og retten til å slette brukerens brukerkonto (gjelder ikke skole-ID).

5. Forhold til andre vilkår

5.1 Disse vilkårene gjelder for tjenesten i standardversjonen. I tilfelle Brukeren velger å få tilgang til ytterligere tjenester i Tjenesten, kan spesifikke vilkår og betingelser gjelde i tillegg til disse Vilkårene. Slike tilleggstjenester kan for eksempel referere til forskjellige premiumtjenester og kjøp i Tjenesten.

5.2 Hvis disse vilkårene er uforenlige med eventuelle tilleggsvilkår knyttet til en tilleggstjeneste som nevnt i punkt 5.1 ovenfor, skal tilleggsbetingelsene ha forrang.

5.3 IST har inngått en avtale med Programvarebutikker om at disse skal gjøre det mulig for Brukeren av IST via programvarebutikken. I forbindelse med dette er brukeren forpliktet til å overholde de spesielle vilkårene som er satt av programvarebutikken. Ved å godta disse vilkårene, forplikter brukeren seg til å overholde de spesifikke vilkårene som er satt av programvarebutikken som følger:
(i) Brukeren forstår at vilkårene bare gjelder mellom brukeren og IST, og ikke mellom brukeren og programvarebutikken;
(ii) Bruker forplikter seg, i tillegg til disse vilkårene, å overholde eventuelle tredjeparts avtalevilkår;
(iii) Brukeren samtykker i at IST, og ikke Programvarebutikken, utelukkende er ansvarlig for Tjenesten og dens innhold, samt vedlikeholds- og supporttjenester relatert til Tjenesten;
(iv) Brukeren bekrefter at det er IST og ikke Programvarebutikken som er ansvarlig i samsvar med Vilkårene for krav, tap, skader, skader eller kostnader som følge av manglende overholdelse av garantier; och
(v) Brukeren samtykker i at IST, og ikke Software Store, er ansvarlig for eventuelle krav fra tredjepart angående brudd på åndsverk som kan tilskrives tjenesten og ditt eierskap eller bruk av det.

6. Endring i Tjenesten, prisen og Avtalen

6.1 IST jobber hele tiden med å forbedre Tjenesten og forbeholder seg dermed retten til å gjøre oppdateringer og endringer.

6.2 Om Brukeren har inngått avtale om ekstra tilleggstjeneste, har IST rett til å endre prisen for neste abonnementsperiode med 30 dagers skriftlig varsel. Endringer angående pris for abonnementstjenester informeres Brukeren via Tjenesten og via e-postadressen som registrert i brukerkontoen. En prisendring godkjennes av Brukeren i forbindelse med neste pålogging til Tjenesten eller ved fortsatt bruk av tilleggstjenesten. Brukeren har imidlertid alltid rett til å si opp abonnementet og fratre avtalen. Brukeren vil da ha tilgang til Tjenesten ut abonnementsperioden som brukeren har betalt for.

6.3 IST forbeholder seg retten til å ensidig og når som helst endre eller gjøre endringer i disse vilkårene og eventuelle vilkår knyttet til tilleggstjeneste. Informasjon om vilkårsendringer som ikke er til åpenbar fordel for Brukeren, gis til brukeren i selve Tjenesten og via e-post, minst 30 dager før endring trer i kraft. Endringen av vilkår som er referert til i dette avsnitt 6.3, blir godkjent av Brukeren i forbindelse med neste pålogging til Tjenesten eller ved fortsatt bruk av tjenesten.

6.4 Vilkårsendringer som er forårsaket av lov, regulering eller myndighetsvedtak, varsles av IST med umiddelbar virkning.

7. Immaterielle rettigheter

7.1 Samtlige immaterielle rettigheter, for eksempel tekniske løsninger angående Tjenesten, tilhører IST eller tredjepart som IST samarbeider med. Slikt innhold inkluderer tekst, illustrasjoner, grafikk, logoer, knappikoner, videoer, bilder, databaser, programvare, kildekode og lignende. For å unngå misforståelser har IST ikke rett til Brukeren materiell.

7.2 Brukeren kan kun bruke immaterielle rettigheter for Tjenesten. Brukeren har således ikke rett til å endre Tjenesten på noen måte; kopiere, tilpasse, leie, låne, selge, lisensiere videre eller på annen måte distribuere eller overføre innholdet i Tjenesten.

8. Tilgjengelighet

8.1 Tjenesten er normalt tilgjengelig døgnet rundt. Selv om IST bestreber seg på å levere Tjenesten til Brukeren uten teknisk feil, kan ikke IST garantere at Tjenesten alltid vil være fullt tilgjengelig eller fungere feilfritt. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig for Brukeren. Hvis IST har til hensikt å utføre planlagte avbrudd i Tjenesten på grunn av oppdateringer, forbedringer, vedlikehold eller lignende tiltak, vil IST om mulig informere Brukeren om det planlagte avbruddet eller avbruddet som dette vil medføre.

8.2 IST forbeholder seg også retten til, helt eller delvis, uten forhåndsvarsel, å sperre Tjenesten for Brukere IST mistenker å iverksette følgende tiltak:
(i) uautorisert bruk av en annen brukeres påloggingsinformasjon;
(ii) bruker Tjenesten i strid med avtalen eller har til hensikt å bruke Tjenesten i strid med gjeldende lov; eller
(iii) bruke Tjenesten på en slik måte at IST eller tredjepart kan bli skadet.

9. Ansvar og begrensning av ansvar

9.1 Tjenesten tilgjengeliggjøres for Brukeren i sin eksisterende tilstand, og Brukeren er uavhengig ansvarlig for bruk av Tjenesten og Enheten, programvaren eller annet utstyr som kreves for å muliggjøre bruk av Tjenesten.

9.2 IST er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av at Brukeren bruker Tjenesten i strid med avtalen eller fordi Brukeren ikke overholdt de spesifikke vilkårene som er satt av programvarebutikken.

9.3 IST gir ingen garantier for Tjenesten og dens innhold eller funksjon. IST fraskriver seg alle uttrykkelige, underforståtte eller lovpålagte garantier. IST er heller ikke ansvarlig for materiale som Brukeren har gitt til IST i forbindelse med Tjenesten eller for sletting av Brukerens Materiale.

9.4 IST er bare ansvarlig for direkte skader forårsaket av Brukeren hvis IST har opptrådt grovt uforsiktig eller forsettlig eller at et slikt ansvar er et resultat av obligatorisk lovgivning.

9.5 Til tross for bestemmelsene i punkt 9.4 ovenfor, skal IST aldri være erstatningsansvarlig ovenfor Brukeren hvis skaden har vært utenfor ISTs kontroll.

9.6 Brukeren er erstatningsansvarlig for IST for skader som påvirkes IST på grunn av hvordan Brukeren bruker Tjenesten.

10. Angrerett

Brukeren samtykker, ved å akseptere Vilkårene, at Brukeren ikke har noen angrerett ettersom Tjenesten leveres umiddelbart ved nedlastingen.

11. Overføring

11.1 IST har rett til, uten forutgående samtykke fra Brukeren, å tildele, helt eller delvis, sine rettigheter og plikter i henhold til Avtalen.

11.2 Brukeren har ikke rett til, uten forutgående skriftlig samtykke fra IST, å tildele, helt eller delvis, sine rettigheter i henhold til Avtalen.

12. Personopplysninger og Cookies

12.1 I forbindelse med levering av Tjenesten, er det nødvendig for IST å samle inn og behandle visse personopplysninger om private brukere, kontaktpersoner og representanter for en organisasjon.

12.2 IST er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som du som Bruker sender til IST i forbindelse med registreringen av brukerkontoen innenfor rammen av Tjenesten.

12.3 For mer informasjon om hvordan IST behandler dine personopplysninger, vennligst se vår Personvernpolicy..

12.4 IST bruker informasjonskapsler for Tjenesten og på nettstedet. Mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler finner du i vår Cookie Policy.

13. Avtaleperiode og oppsigelse

13.1 Avtaler som er inngått mellom IST og Brukeren i samsvar med pkt. 2.1, er gyldige så lenge Brukeren bruker Tjenesten.

13.2 Brukeren kan når som helst si opp avtalen. Oppsigelse av avtalen skjer ved å følge instruksjonene i Tjenesten eller via e-post som nedenfor.

13.3 IST kan når som helst si opp avtalen ved 30-dagers varsel. Slik oppsigelse blir varslet til Brukeren via Tjenesten eller via e-post.

13.4 IST har rett til å si opp Avtalen umiddelbart og uten skriftlig varsel i de tilfeller som er dekket i pkt. 8.2. Dette gjelder også hvis brukeren har brukt Tjenesten i strid med pkt. 4. IST har også rett til å si opp avtalen i samsvar med pkt. 13.4, i tilfelle Brukeren ikke har vært aktiv i Tjenesten i en periode på ett år, forutsatt at betaling for Tjenesten ikke har blitt foretatt i en lengre periode, eller hvis Brukeren har startet en Brukerkontoregistrering som ikke er fullført innen en måned fra begynnelsen av registreringen.

14. Øvrig

14.1 Om noen bestemmelse i Avtalen blir funnet å være ugyldig, betyr ikke dette at Avtalen som helhet er ugyldig, men i den grad ugyldigheten vesentlig påvirker partens utveksling eller ytelse i henhold til avtalen, skal rimelig oppgjør i Avtalen finne sted.

14.2 En parts unnlatelse av å utøve rettigheter i henhold til Avtalen eller unnlatelse av å straffeforfølge et visst forhold som kan tilskrives Avtalen, vil ikke bety at parten gir fra seg sin rett i så henseende.

15. Tvist og gjeldende lov

15.1 Norsk lov skal gjelde for denne Avtalen.

15.2 Tvister som oppstår kan prøves for Forbrukerrådet. Oppnås ikke en løsning, skal saken henvises til ordinære domstoler.

16. Kontaktopplysninger

IST Group AB
Ingelstadvägen 9
352 34 Växjö
Send mail