Lurer du på noe?

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om IST Home Skole/Barnehage.

Klikk for å åpne FAQ

Generelt

IST Home Skole/Barnehage på Google Play

IST Home Skole/Barnehage på App Store

Appen IST Home Skole/Barnehage finnes til iOS eller Android-telefoner og kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter ”IST Home Skole/Barnehage”

IST Home Skole/Barnehage kan brukes på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk og engelsk. Språkinnstillinger følger (så godt det lar seg gjøre) den innstillingen du har på din telefon. For å bytte språk velger du innstillinger i menyen.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle Appen for å gjøre den enda enklere og bedre. Vi kommer videre til å rulle ut IST Home Skole/Barnehage slik at alle landets kommuner kan ta i bruk Appen.

Om din barnehage/SFO/skole nylig er koblet til systemet kan det ta litt tid før tjenesten blir helt tilgjengelig.
Avvent og prøv igjen ved et senere tilfelle.

IST Home Skole/Barnehage henter all informasjon fra kommunens system. Av og til kan det ta litt tid før informasjon om barnet ditt dukker opp i Appen. Dette er som oftest på grunn av at plasseringen skal legges inn i systemet og godkjennes manuelt.

Avvent og prøv igjen senere. Går det mer enn et døgn; ta kontakt med din skole/SFO/kommune og be de sjekke at deres opplysninger ligger korrekt i systemet.

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri.

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant. For Fri gjelder som oftest ikke dette. Vær også oppmerksom på at du på grunn av personvern ikke kan angi årsak til fravær.

Din kommune velger selv om det skal være tillatt å sende fraværsårsak i fritekstfelt til skole. Det er ikke mulig å sende fraværsårsak i fritekstfelt til barnehage/SFO. Dersom man i app velger å sende fravær til både skole og sfo, eventuelt skole og barnehage for flere barn, vil det uansett ikke være mulig å legge til fraværsårsak i fritekstfelt.

IST Home Skola NotifikationerFor å få varslinger via IST Home Skole/Barnehage må du godkjenne for varslinger i din telefon. Dette gjør du i forbindelse med at du tar i bruk appen for første gang, alternativt i meldingsinnstillingene på telefonen din.

Varsel om inn- og utsjekking sendes ut i henhold til oppholdsplan, og forutsetter at den er godkjent av enheten.

Hvis du har problemer med innlogging, spørsmål som gjelder ditt/dine barn, eller får andre feil i IST Home Skole/Barnehage – kontakt ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Har du forslag eller innspill til forbedringer av IST Home Skole/Barnehage, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakteposten ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Når du sender inn fravær, timeplaner osv. i IST Home – Skole/Barnehage, må du vanligvis identifisere deg. Dette gjøres for å sikre identiteten til personen som bruker appen slik at vi vet at rett person sender inn for rett barn.

Hvis «Husk meg» – funksjonen er aktivert, trenger du ikke gjøre det så ofte og appen vil huske deg.

Merk at du imidlertid ikke bør bruke funksjonen hvis du bruker telefonen uten skjermlås for å forhindre mulig uautorisert tilgang til funksjoner og informasjon.

«Husk meg» – funksjonen er ikke tilgjengelig i alle kommuner.

IST Home Skole/BarnehageIST Home Skole/Barnehage er en App som gjør det enkelt for deg som foresatt å melde fravær og fri direkte fra mobilen. I samme App angir du også barnets oppholdsplan digitalt – raskt og sikkert.

Barnehage/SFO

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?Det finnes flere muligheter for å registrere et nytt oppholdsskjema.

Via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Klikk deg inn og menyen som vises ovenfor vil åpnes. Velg ”Registrer tidsplan”. Navn og dato er da ikke forhåndsvalgt.

Oppholdstid (i menyraden nederst på siden): Du kommer her til siden for gjeldende og tidligere registrerte oppholdsplaner. Klikk på ”Registrer tidsplan”.

Gjør som følger:

1. Velg eller kontroller startdato.

2. Velg eller kontroller antall uker. Antall uker er de uker du sender inn til barnehagen.

OBS! Registrerte uker repeteres etter avsluttet periode (les mer her).

3. Velg eller kontroller hvilket barn tidsplanen skal gjelde for.

4. Angi tidene hvor barnet skal leveres og hentes. Om samme tider gjelder for flere dager, klikker du bare på de dagene det gjelder.

Om barnet har flere tider på samme dag (for eksempel noen timer på formiddag og en på ettermiddag), velg ”Ekstra tid på dag” for å legge til en ekstra tidsperiode på samme dag.

De dagene barnet ikke skal være i barnehagen lar man stå blanke.

5. Klikk OK.

OBS! Om du har samme tider flere uker etter hverandre, holder det at du fyller ut for 1 uke. Tidsplanen du lager vil være rullerende og gjentas etter hver avsluttet omgang.
Eksempel: Lager du en tidsplan for mandag til fredag, vil denne repeteres påfølgende uke.

6. Om du vil lage en fler-ukers tidsplan vil du få mulighet til å angi hvor mange uker planene skal gjelde for, før du kommer inn til selve timeplanleggeren. De ukene du angir kan ha ulike tider. Vil du øke eller minske antall uker, kan du i timeplanleggeren justere antallet med knappen som viser antall uker.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?7. Kopier tidligere tidsplan? Har du registrert en tidsplan i appen tidligere, kan du gjenbruke denne for å skape nye. Klikk da på kopier-symbolet.

8. Når du er klar, klikk på «send».

9. Vær oppmerksom på at tidsplanen må bli godkjent av barnehagen før den aktiveres (les mer her).

Når du har laget en ny tidsplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når tidsplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din App.

Av operasjonelle grunner, må barnehagen vite når barnet ditt skal være på plass. Midlertidige justeringer må gjøres i god tid og godkjennes av barnehagen før de vises i appen.

Slik gjør du en midlertidig justering av tidsplanen.
1. I oversikten – klikk på den aktuell dato og aktuelle barn som justeringen gjelder for.

2. Velg ”Juster tid”

3. Angi de tider som justeringen skal gjelde for.

Gjelder justeringen for flere dager?
4A. Klikk på ”Juster flere dager”-knappen.

4B. Angi tidsperiode (start- og sluttdato for den midlertidige justeringen) og klikk på «Fortsett».

4C. Angi deretter tider i timeplanleggeren for den angitte perioden.

5. Send inn.

Vær oppmerksom på at hvis du sender tomme dager for justeringen, går disse dagene tilbake til den tidligere angitte standardplanen. Hvis endringen er lengre, kan det være bedre å sende inn en ny tidsplan.

Når du sender inn en ny oppholdsplan havner denne i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en oppholdsplan fra tidligere, vil det nye erstatte den gamle så fort denne er godkjent.

Når en oppholdsplan venter på å bli godkjent kan man også slette denne (tilbakekalle oppholdsplanen). Da forsvinner oppholdsplanen fra systemet. Finnes det et godkjent oppholdsplan fra tidligere vil denne fremdeles gjelde.

Slik tar du bort en oppholdsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på oppholdsplan du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Oppholdsplanen vil nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre oppholdsplaner som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere oppholdsplaner. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper en ny plan.

Hva menes med stengte dager?Dager som barnehagen eller avdelingen holder stengt (f.eks på grunn av helligdager eller planleggingsdager) markeres i oversikten. På disse dagene kan du ikke gjøre endringer.

Du får også en beskjed om hvilken dato/datoer dette gjelder for.

 

Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehage/SFO: Åpne menyen og velg «Personer som kan hente». Klikk på «Legg til person». Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på «Legg til».

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.

Etter du har bekreftet din identitet og lagt til personen som kan hente, vil du også kunne velge denne personen ved registrering av henteavtale.

IST Home Skole/Barnehage

IST Home Skole/Barnehage på Google Play

IST Home Skole/Barnehage på App Store

Appen IST Home Skole/Barnehage finnes til iOS eller Android-telefoner og kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter ”IST Home Skole/Barnehage”

SkolID logo icon1. Start Appen på din telefon.

2. Angi ditt personnummer (for at vi skal kunne finne de tjenester som er koblet til dine barn må du identifisere deg).

3. Klikk på knappen ”logg inn”.

4. Videre blir du sluset videre til SkoleID som vi bruker som ID-tjeneste. Klikk på logg inn-knappen og identifiser deg med BankID eller MinID.

For å få varsler fra hendelser relatert til barnehagen og fra selve Appen, må du gi aksept til dette.

IST Home Skole/Barnehage kan brukes på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk og engelsk. Språkinnstillinger følger (så godt det lar seg gjøre) den innstillingen du har på din telefon. For å bytte språk velger du innstillinger i menyen.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle Appen for å gjøre den enda enklere og bedre. Vi kommer videre til å rulle ut IST Home Skole/Barnehage slik at alle landets kommuner kan ta i bruk Appen.

Om din barnehage/SFO/skole nylig er koblet til systemet kan det ta litt tid før tjenesten blir helt tilgjengelig.
Avvent og prøv igjen ved et senere tilfelle.

IST Home Skole/Barnehage henter all informasjon fra kommunens system. Av og til kan det ta litt tid før informasjon om barnet ditt dukker opp i Appen. Dette er som oftest på grunn av at plasseringen skal legges inn i systemet og godkjennes manuelt.

Avvent og prøv igjen senere. Går det mer enn et døgn; ta kontakt med din skole/SFO/kommune og be de sjekke at deres opplysninger ligger korrekt i systemet.

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri.

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant. For Fri gjelder som oftest ikke dette. Vær også oppmerksom på at du på grunn av personvern ikke kan angi årsak til fravær.

Din kommune velger selv om det skal være tillatt å sende fraværsårsak i fritekstfelt til skole. Det er ikke mulig å sende fraværsårsak i fritekstfelt til barnehage/SFO. Dersom man i app velger å sende fravær til både skole og sfo, eventuelt skole og barnehage for flere barn, vil det uansett ikke være mulig å legge til fraværsårsak i fritekstfelt.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?Det finnes flere muligheter for å registrere et nytt oppholdsskjema.

Via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Klikk deg inn og menyen som vises ovenfor vil åpnes. Velg ”Registrer tidsplan”. Navn og dato er da ikke forhåndsvalgt.

Oppholdstid (i menyraden nederst på siden): Du kommer her til siden for gjeldende og tidligere registrerte oppholdsplaner. Klikk på ”Registrer tidsplan”.

Gjør som følger:

1. Velg eller kontroller startdato.

2. Velg eller kontroller antall uker. Antall uker er de uker du sender inn til barnehagen.

OBS! Registrerte uker repeteres etter avsluttet periode (les mer her).

3. Velg eller kontroller hvilket barn tidsplanen skal gjelde for.

4. Angi tidene hvor barnet skal leveres og hentes. Om samme tider gjelder for flere dager, klikker du bare på de dagene det gjelder.

Om barnet har flere tider på samme dag (for eksempel noen timer på formiddag og en på ettermiddag), velg ”Ekstra tid på dag” for å legge til en ekstra tidsperiode på samme dag.

De dagene barnet ikke skal være i barnehagen lar man stå blanke.

5. Klikk OK.

OBS! Om du har samme tider flere uker etter hverandre, holder det at du fyller ut for 1 uke. Tidsplanen du lager vil være rullerende og gjentas etter hver avsluttet omgang.
Eksempel: Lager du en tidsplan for mandag til fredag, vil denne repeteres påfølgende uke.

6. Om du vil lage en fler-ukers tidsplan vil du få mulighet til å angi hvor mange uker planene skal gjelde for, før du kommer inn til selve timeplanleggeren. De ukene du angir kan ha ulike tider. Vil du øke eller minske antall uker, kan du i timeplanleggeren justere antallet med knappen som viser antall uker.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?7. Kopier tidligere tidsplan? Har du registrert en tidsplan i appen tidligere, kan du gjenbruke denne for å skape nye. Klikk da på kopier-symbolet.

8. Når du er klar, klikk på «send».

9. Vær oppmerksom på at tidsplanen må bli godkjent av barnehagen før den aktiveres (les mer her).

En repeterende tidsplan (eller ofte kalt ”rullende tidsplan”) er en tidsplan som repeteres etter hver avsluttet omgang.

Om du lager en tidsplan for én uke (f.eks mandag til fredag) vil denne repeteres påfølgende uker inntil ny endring registreres.

På samme måte fungerer det om du lager en flerukers tidsplan. Tidsplanen repeteres inntil ny endring registreres.

Når du har laget en ny tidsplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når tidsplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din App.

Av operasjonelle grunner, må barnehagen vite når barnet ditt skal være på plass. Midlertidige justeringer må gjøres i god tid og godkjennes av barnehagen før de vises i appen.

Slik gjør du en midlertidig justering av tidsplanen.
1. I oversikten – klikk på den aktuell dato og aktuelle barn som justeringen gjelder for.

2. Velg ”Juster tid”

3. Angi de tider som justeringen skal gjelde for.

Gjelder justeringen for flere dager?
4A. Klikk på ”Juster flere dager”-knappen.

4B. Angi tidsperiode (start- og sluttdato for den midlertidige justeringen) og klikk på «Fortsett».

4C. Angi deretter tider i timeplanleggeren for den angitte perioden.

5. Send inn.

Vær oppmerksom på at hvis du sender tomme dager for justeringen, går disse dagene tilbake til den tidligere angitte standardplanen. Hvis endringen er lengre, kan det være bedre å sende inn en ny tidsplan.

Når du sender inn en ny oppholdsplan havner denne i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en oppholdsplan fra tidligere, vil det nye erstatte den gamle så fort denne er godkjent.

Når en oppholdsplan venter på å bli godkjent kan man også slette denne (tilbakekalle oppholdsplanen). Da forsvinner oppholdsplanen fra systemet. Finnes det et godkjent oppholdsplan fra tidligere vil denne fremdeles gjelde.

Slik tar du bort en oppholdsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på oppholdsplan du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Oppholdsplanen vil nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre oppholdsplaner som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere oppholdsplaner. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper en ny plan.

Hva menes med stengte dager?Dager som barnehagen eller avdelingen holder stengt (f.eks på grunn av helligdager eller planleggingsdager) markeres i oversikten. På disse dagene kan du ikke gjøre endringer.

Du får også en beskjed om hvilken dato/datoer dette gjelder for.

 

Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehage/SFO: Åpne menyen og velg «Personer som kan hente». Klikk på «Legg til person». Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på «Legg til».

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.

Etter du har bekreftet din identitet og lagt til personen som kan hente, vil du også kunne velge denne personen ved registrering av henteavtale.

IST Home Skola NotifikationerFor å få varslinger via IST Home Skole/Barnehage må du godkjenne for varslinger i din telefon. Dette gjør du i forbindelse med at du tar i bruk appen for første gang, alternativt i meldingsinnstillingene på telefonen din.

Varsel om inn- og utsjekking sendes ut i henhold til oppholdsplan, og forutsetter at den er godkjent av enheten.

Hvis du har problemer med innlogging, spørsmål som gjelder ditt/dine barn, eller får andre feil i IST Home Skole/Barnehage – kontakt ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Har du forslag eller innspill til forbedringer av IST Home Skole/Barnehage, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakteposten ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

IST Home Skole/BarnehageIST Home Skole/Barnehage er en App som gjør det enkelt for deg som foresatt å melde fravær og fri direkte fra mobilen. I samme App angir du også barnets oppholdsplan digitalt – raskt og sikkert.

Åpne FAQ`en gjennom å klikke på spørsmålet du vil vite mer om. Vi oppdaterer jevnlig med flere spørsmål og svar.