Lurer du på noe?

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om IST Homes Apper. Klikk på navnet til den Appen du ønsker å vite mer om.

Denne siden vil bli utvidet så snart vi slipper neste App i IST Home-familien.

Klikk på appens navn for å åpne

IST Home Skola ▸

IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreAppen IST Home Skola finns till iOS eller Android-telefoner och går att ladda ner från App Store eller Google Play. Klicka på länken eller gå in i din appbutik och sök efter ”IST Home Skola”.

SkolID Icon from IST Home1. Starta appen i din telefon.
2. Ange ditt personnummer (för att vi ska kunna hitta de tjänster som är kopplade till dina barn måste du identifiera dig).
3. Klicka på knappen ”Logga in”.
4. När du klickar på logga in slussas du vidare till SkolID som vi använder som ID-tjänst. Klicka på logga in-knappen och identifiera dig med BankID.

För att få notiser från händelser relaterade till förskolan/fritidshemmet och appen måste du tacka ja till notiser.

Syns inte barn i appen som borde finnas där? Läs mer här. Fler frågor och svar hittar du här i vår FAQ.

Det finns flera vägar för att lämna in ett nytt vistelseschema.
Via Skicka in-knappen (i menyraden i nederkant): Klicka på knappen så öppnas en meny. Välj ”Lämna schema”. Namn och datum är då inte förvalt.

Via Vistelsetid (i menyraden i nederkant): Du kommer då till sidan för inlämnade vistelsescheman (Här finns tidigare inlämnade scheman om du har sådana). Klicka på knappen ”Lämna in schema”.

Gör såhär

IST Home Skola – Ange vistelseschema

1. Välj eller kontrollera startdatum.

2. Välj eller kontrollera antal veckor. Antalet veckor är de veckor som du skickar in till förskolan/fritidshemmet.
OBS! Inskickade veckor repeteras och upprepas efter avslutad period (läs mer här).

3. Välj eller kontrollera för vilket barn schemat ska gälla.

4. Ange tiderna som barnet ska lämnas och hämtas. Gäller samma tid på flera dagar kan du bara klicka i de dagarna som har samma.
Om barnet har flera tider på samma dag (till exempel en på förmiddagen och en på eftermiddagen), välj ”Extra tid på dag” för att lägga till en extra tidsperiod på samma dag.

5. Klicka okej.

OBSERVERA! Har du samma tider vecka efter vecka räcker det att du fyller i en vecka. Schemat du skapar är rullande och upprepas efter varje avslutad omgång.
Exempel: Skapar du ett schema måndag till fredag kommer det att börja om och repeteras veckan efter.

6. Vill skapa ett flerveckorsschema får du innan schemaläggaren välja hur många veckor du vill ange. De veckor du anger kan ha skilda och olika tider. Vill du öka eller minska antalet veckor, kan du i schemaläggaren justera antalet med knappen som visar antal veckor.

7. Kopiera tidigare scheman? Har du gjort ett schema tidigare i appen, så kan du återanvända dem för att skapa nya. Klicka på kopiera-symbolen.

8. När du är klar, klicka på skicka

9. Observera att schemat måste det bli godkänt av förskolan/fritidshemmet innan det aktiveras. Läs mer här.

När du har skickat in ett schema behöver det godkännas av förskolan/fritidshemmet. När det godkänts aktiveras det automatiskt i din app. Skulle det av någon anledning inte bli godkänt kommer du få en notis om det. Rådfråga i det fallet förskole-/fritidshemschefen om vad som kan blivit fel.

IST Home Skola – repeterande schemaEtt repeterande schema (eller ibland kallat ”rullande schema”) är ett schema som upprepas och repeteras efter varje avslutad omgång.

Om du skapar ett schema för en vecka (t.ex måndag till fredag) så kommer det att upprepas och repeteras även veckorna som kommer efter. Schemat fortsätter på det sättet tills ett nytt schema lämnas in eller att det avslutas.

På samma sätt fungerar det om du gör ett tvåveckors- eller flerveckorsschema. Efter att veckorna gått, så upprepas och repeteras schemat.

På grund av verksamhetsmässiga skäl behöver förskolan/fritidshemmet veta när ditt barn ska vara på plats. Tillfälliga justeringar måste göras i god tid innan och godkännas av förskolan/fritidshemmet innan det syns i appen.

Tillfällig justering av schemaSåhär gör du en tillfällig justering av schemat.
1. I översikten – klicka på det datum och barn som justeringen gäller.
2. Välj ”Justera tid”
3. Ange de tider som justeringen ska gälla.

Gäller justeringen flera dagar?
4A. Klicka på ”Justera flera dagar”-knappen.
4B. Ange datumperiod (start- och slutdatum för den tillfälliga justeringen) och klicka på fortsätt.
4C. Ange därefter tider i schemaläggaren för angiven period.

5. Skicka in.

Observera att om du skickar in tomma dagar för justeringen, återgår dessa dagar till tidigare angivet standardschema. Gäller ändringen en längre period kan det vara bättre att lämna in ett nytt schema.

 

IST Home Skola – lämna in schemaDet finns flera vägar för att lämna in frånvaro eller ledighet.

Via översikten.
1. Tryck på det datum och barn du vill lämna in frånvaro för.
2. Välj ”Anmäl Frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”.
3. Välj eller kontrollera att anmälan är för rätt barn.
4. Välj start- och slutdatum för anmälan (eller kontrollera att datumen är korrekta)

Observera att heldag är förvalt, klicka på knappen för att ange del av dag.

5. Klicka på Skicka in-knappen för att skicka in.


Anmälan kan också göras via Skicka in-knappen (i menyradens nederkant): Klicka på knappen så öppnas en snabbmeny. Välj ”Anmäl Frånvaro” eller ”Anmäl Ledighet”. Ange sedan anmälan enligt ovan punkter 3, 4 och 5.

Via Frånvaro (i menyradens nederkant): Du kommer då till sidan för inlämnad frånvaro. Har du skickat in frånvaro och/eller ledighet tidigare, syns de här. Klicka på knappen ”Anmäl frånvaro” (eller ledighet). Ange sedan anmälan enligt ovan punkter 3, 4 och 5.

Observera att vissa kommuner/skolor endast tillåter att man anmäler frånvaro några få dagar. För Ledighet gäller oftast ej detta. Observera även att alla kommuner inte tillåter kommentarer på frånvaro.

Din kommun har på grund av GDPR och integritetsskäl beslutat att ej tillåta denna möjlighet.

Vad menas med stängda dagar?Dagar som förskolan/fritidshemmet eller avdelningen har stängt (t.ex på grund av helgdagar eller studiedagar) markeras i översikten. På dessa dagar kan du inte göra justeringar.

Du får även en notis som meddelar vilket eller vilka datum det gäller.

 

Om förskolan/fritidshemmet nyligen är inkopplad till systemet kan det dröja något innan tjänsten blir helt tillgänglig. Avvakta och försök igen vid ett senare tillfälle. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att du kommer igång så snart som möjligt.

IST Home Skola hämtar all information från kommunens system. Ibland kan det dröja innan ditt barn dyker upp i appen. Det beror oftast på att placeringen ska läggas in i systemet och godkännas manuellt. Avvakta och försök igen senare.

Om problemet kvarstår, kontrollera med ansvarig på ditt barns förskola/fritidshem.

Ange så många veckor som schemat gäller för ditt barn (har ni t.ex varannan vecka, ange två veckor). Ange de tider som gäller för dig. Lämna blankt för de dagar som gäller annan vårdnadshavare eller om barnet inte ska vara på plats.

Håll koll på schemats startdatum, så jämna/ojämna veckor hamnar rätt i förhållande till hur era veckor ser ut. Veckonumren syns i schemaläggaren.

IST Home Skola – ta bort väntande schemaNär du lämnar in ett nytt schema hamnar det i väntande för att bli godkänt av förskolan/fritidshemmet. Finns det ett schema sedan tidigare, kommer det väntande att ersätta det gamla så fort det blir godkänt.

När ett schema väntar på att bli godkänt finns möjligheten att radera det (att dra tillbaka schemat). Då försvinner det schemat från systemet. Finns det ett godkänt schema sedan tidigare kommer det då att fortsätta gälla.

Så här tar du bort ett väntande schema
1. Gå till Vistelseschema.
2. Klicka på det väntande schemat du vill ta bort (så öppnas det schemat upp).
3. Tryck på knappen ”Radera schema” så raderas anmälan och tas bort från systemet.

Äldre scheman som ej längre gäller (efter att ett nytt lämnats in och blivit godkänt) ligger kvar i listan under Tidigare. Detta för att du ska kunna återanvända hela eller delar av dessa för att kopiera informationen när du skapar ett nytt.

Såhär lägger du till de personer som är tillåtna att hämta ditt/dina barn på förskolan/fritidshemmet: Öppna menyn och välj ”Personer som får hämta”. Klicka på ”Lägg till person”. Ange namn och relation till barnet och för vilket eller vilka barn det gäller. Klicka på ”Lägg till”.

För att lägga till personer i listan behöver du bekräfta din identitet.

IST Home – Logga in med BankID på SkollIDFör att ändra din e-post loggar du in på ditt konto på SkolID med BankID. Gå till skolid.se, klicka på ”Till inloggningen”, välj BankID-fliken och logga in enligt instruktionerna.

På din kontosida kan du lägga till en ny e-post-adress. Den behöver du bekräfta så att vi vet att du är du. Sen kan du radera den gamla/felaktiga adressen.

IST Home Skola NotifikationerFör att få notiser via IST Home Skola måste du godkänna notiser i din telefon. Det gör du i samband med att du använder appen första gången alternativt i din telefons notisinställningar.

Notiser för in- och utcheckning skickas ut i anslutning till schemalagd tid och om du har ett godkänt schema.

För att se notiser vid delad vårdnad, måste du ha ett godkänt schema. Du får då notiser för den schemalagda tiden. Du får inte notiser för den andra vårdnadshavarens schematider.

IST Home Skola är en app som gör det enkelt för dig som förälder att anmäla frånvaro och ledighet i mobilen. I samma app anger du barnens vistelsescheman digitalt – snabbt och säkert.

Appen är tillgänglig i vissa kommuner som är anslutna till IST:s system. Men inom kort kommer appen att vara tillgänglig på många förskolor/fritidshem och skolor runt om i Sverige.

Vi arbetar ständigt med att utveckla appen för att göra den enklare och bättre. Vi kommer efterhand att utöka IST Home Skola så att fler runt om i landet kan använda appen.

Om du har problem med inloggning, frågor om sådant som rör ditt/dina barn och dess placering – eller får andra fel i IST Home Skola – kontakta ansvarig på den förskola, skola eller kommun som frågan gäller.

Har du förslag eller idéer om förbättringar i appen, kontakta oss på IST Home.

Observera att denna kontakt ej gäller supportärenden. För support, vänd er till ansvarig på den förskola, skola eller kommun som frågan gäller.

IST Home Norge ▸

IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreAppen IST Home finnes i iOS eller Android-telefoner og kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter ”IST Home”

SkolID Icon from IST Home1. Start Appen på din telefon.

2. Angi ditt personnummer (for at vi skal kunne finne de tjenester som er koblet til dine barn må du identifisere deg).

3. Klikk på knappen ”logg inn”.

4. Videre blir du sluset videre til SkoleID som vi bruker som ID-tjeneste. Klikk på logg inn-knappen og identifiser deg med BankID.

For å få notiser fra hendelser relatert til barnehagen og fra selve Appen, må du gi aksept til dette.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?Det finnes flere muligheter for å registrere et nytt oppholdsskjema.

Via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Klikk deg inn og menyen som vises ovenfor vil åpnes. Velg ”Registrer tidsplan”. Navn og dato er da ikke forhåndsvalgt.

Oppholdstid (i menyraden nederst på siden): Du kommer her til siden for gjeldende og tidligere registrerte oppholdsplaner. Klikk på ”Registrer tidsplan”.

Gjør som følger:

1. Velg eller kontroller startdato.

2. Velg eller kontroller antall uker. Antall uker er de uker du sender inn til barnehagen.

OBS! Registrerte uker repeteres etter avsluttet periode (les mer her).

3. Velg eller kontroller hvilket barn tidsplanen skal gjelde for.

4. Angi tidene hvor barnet skal leveres og hentes. Om samme tider gjelder for flere dager, klikker du bare på de dagene det gjelder.

Om barnet har flere tider på samme dag (for eksempel noen timer på formiddag og en på ettermiddag), velg ”Ekstra tid på dag” for å legge til en ekstra tidsperiode på samme dag.

De dagene barnet ikke skal være i barnehagen lar man stå blanke.

5. Klikk OK.

OBS! Om du har samme tider flere uker etter hverandre, holder det at du fyller ut for 1 uke. Tidsplanen du lager vil være rullerende og gjentas etter hver avsluttet omgang.
Eksempel: Lager du en tidsplan for mandag til fredag, vil denne repeteres påfølgende uke.

6. Om du vil lage en fler-ukers tidsplan vil du få mulighet til å angi hvor mange uker planene skal gjelde for, før du kommer inn til selve timeplanleggeren. De ukene du angir kan ha ulike tider. Vil du øke eller minske antall uker, kan du i timeplanleggeren justere antallet med knappen som viser antall uker.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?7. Kopier tidligere tidsplan? Har du registrert en tidsplan i appen tidligere, kan du gjenbruke denne for å skape nye. Klikk da på kopier-symbolet.

8. Når du er klar, klikk på «send».

9. Vær oppmerksom på at tidsplanen må bli godkjent av barnehagen før den aktiveres (les mer her).

Når du har laget en ny tidsplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når tidsplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din App.

Av operasjonelle grunner, må barnehagen vite når barnet ditt skal være på plass. Midlertidige justeringer må gjøres i god tid og godkjennes av barnehagen før de vises i appen.

Slik gjør du en midlertidig justering av tidsplanen.
1. I oversikten – klikk på den aktuell dato og aktuelle barn som justeringen gjelder for.

2. Velg ”Juster tid”

3. Angi de tider som justeringen skal gjelde for.

Gjelder justeringen for flere dager?
4A. Klikk på ”Juster flere dager”-knappen.

4B. Angi tidsperiode (start- og sluttdato for den midlertidige justeringen) og klikk på «Fortsett».

4C. Angi deretter tider i timeplanleggeren for den angitte perioden.

5. Send inn.

Vær oppmerksom på at hvis du sender tomme dager for justeringen, går disse dagene tilbake til den tidligere angitte standardplanen. Hvis endringen er lengre, kan det være bedre å sende inn en ny tidsplan.

En repeterende tidsplan (eller ofte kalt ”rullende tidsplan”) er en tidsplan som repeteres etter hver avsluttet omgang.

Om du lager en tidsplan for én uke (f.eks mandag til fredag) vil denne repeteres påfølgende uker inntil ny endring registreres.

På samme måte fungerer det om du lager en flerukers tidsplan. Tidsplanen repeteres inntil ny endring registreres.

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri.

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant. For Fri gjelder som oftest ikke dette. Vær også oppmerksom på at du på grunn av personvern ikke kan angi årsak til fravær.

På grunn av GDPR og personvern har din kommune besluttet å ikke tillate denne muligheten.

Hva menes med stengte dager?Dager som barnehagen eller avdelingen holder stengt (f.eks på grunn av helligdager eller planleggingsdager) markeres i oversikten. På disse dagene kan du ikke gjøre endringer.

Du får også en beskjed om hvilken dato/datoer dette gjelder for.

 

Om din barnehage/SFO/skole nylig er koblet til systemet kan det ta litt tid før tjenesten blir helt tilgjengelig.
Avvent og prøv igjen ved et senere tilfelle.

IST Home henter all informasjon fra kommunens system. Av og til kan det ta litt tid før informasjon om barnet ditt dukker opp i Appen. Dette er som oftest på grunn av at plasseringen skal legges inn i systemet og godkjennes manuelt.

Avvent og prøv igjen senere.

Angi så mange uker som tidsplanen gjelder for. Har dere f.eks annenhver uke, angi to uker. Angi de tider som gjelder for deg. De tidene som gjelder for en annen foresatt eller om barnet ikke skal være tilstedet, lar du står blanke.

Når du sender inn en ny oppholdsplan havner denne i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en oppholdsplan fra tidligere, vil det nye erstatte den gamle så fort denne er godkjent.

Når en oppholdsplan venter på å bli godkjent kan man også slette denne (tilbakekalle oppholdsplanen). Da forsvinner oppholdsplanen fra systemet. Finnes det et godkjent oppholdsplan fra tidligere vil denne fremdeles gjelde.

Slik tar du bort en oppholdsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på oppholdsplan du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Oppholdsplanen vil nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre oppholdsplaner som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere oppholdsplaner. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper en ny plan.

Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehagen: Åpne menyen og velg “Personer som kan hente”. Klikk på “Legg til person”. Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på “Legg til”.

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.

Etter du har bekreftet din identitet og lagt til personen som kan hente, vil du også kunne velge denne personen ved registrering av henteavtale.

SkoleIDFor å endre din e-post adresse logger du inn i din kontor på SkoleID med BankID. Gå til til skoleid.no klikk på ”Til innlogging”, velg BankID og logg inn i henhold til instruksjonene.

På din kontoside kan du legge til en ny e-post adresse. Denne må bekreftes, slik at vi vet at du er du. Deretter kan du slette e-poste adressen som ikke er korrekt.

IST Home Skola NotifikationerFor å få varslinger via IST Home Skole må du godkjenne for varslinger i din telefon. Dette gjør du i forbindelse med at du tar i bruk appen for første gang, alternativt i meldingsinnstillingene på telefonen din.

Varsel om inn- og utsjekking sendes ut i henhold til oppholdsplan, og forutsetter at den er godkjent av enheten.

For å se varslinger ved delt omsorg, må du ha en godkjent tidsplan. Du vil da motta varsler for den planlagte tiden. Du vil ikke motta varsler for den andre foresattes tidsplaner.

IST Home SkolaIST Home er en App som gjør det enkelt for deg som foresatt å melde fravær og fri direkte fra mobilen. I samme App angir du også barnets oppholdsskjema digitalt – raskt og sikkert.

For øyeblikket fungerer Appen som pilotprosjekt på noen utvalgte barnehager/SFOèr. Men i løpet av kort tid vil Appen være tilgjengelig for både barnehager og skoler.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle Appen for å gjøre den enda enklere og bedre. Vi kommer videre til å rulle ut IST Home slik at alle landets kommuner kan ta i bruk Appen.

Hvis du har problemer med innlogging, spørsmål som gjelder ditt/dine barn, eller får andre feil i IST Home Skole – kontakt ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Har du forslag eller innspill til forbedringer av IST Home, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakteposten ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Hit&Dit ▸

IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreLadda hem från App Store eller Google Play. Starta appen och följ instruktionerna på skärmen – och så är du igång.

Hit&Dit är en smidig app där du skapar scheman för att hålla koll på vem som hämtar och lämnar till aktiviteter.

Det kan vara att dela på skjutsningar till och från fotbollen, badminton, hästhoppningen … eller hjälpa varandra med att lämna och hämta på förskolan … eller kanske för att skapa ett pendlingsschema till jobbet.

Är ni flera som är inblandade i logistikcirkusen, så kan Hit&Dit vara en hjälp och stöd.

Klicka på plus-tecknet och följ instruktionerna på skärmen.

  1. Lägg till aktivitet genom att välja eller skapa i listan. Klicka sedan på pil-knappen.
  2. Ange dag (eller dagar) och klockslag som aktiviteten är på. Ange också plats – var aktiviteten är. Klicka på Ok. Du kan också välja när schemat ska börja gälla och om det t.ex. är varje eller varannan vecka. Klicka på pil-knappen för att gå vidare.
  3. Ange de barn/personer som ska åka/följa med till aktiviteten.
  4. Lägg till de personer som skjutsar till och från aktiviteten.
  5. Skapa själva schemat genom att välja vem som hämtar och lämnar och i vilken ordning det ska ske.

Klicka på okej – Klart! Så skapas schemat och du är igång med din första aktivitet.

IST Home – Hit&Dit – Kan inteSvep höger på den aktivitet där du inte kan och klicka på ”kan inte…”. Aktivteten blir då markerad och de övriga inblandade får en notis och kan välja att ta turen istället.

Klicka på den aktivitet som du vill justera och välj det du vill ändra.

I samband med att du skapar ett aktivitetstillfälle så bjuder du via e-post in de personer som du vill ha med. De får då ett mejl med inbjudan och en länk som kopplar ihop dem med din aktivitet.

IST Home - ScheduleEtt rullande schema är ett schema som upprepas och repeteras efter varje avslutad omgång.

Om du till exempel skapar ett hämta/lämna-schema för en aktivitet tillsammans med två andra (se bilden), så börjar det om från början och upprepar sig när det har gått ett varv.

Edit a route – IST Home Hit&DitÖppna ett aktivitetstillfälle och klicka på pennan uppe i högra hörnet. Justera sedan det du vill ändra. När ändringen är gjord, klicka på Spara uppe i högra hörnet.

Öppna den aktuella aktiviteten och klicka på ”Ställ in tillfälle”.

Lämna/Radera en aktivitet | IST Home Hit&DitFör att lämna/radera en aktivitet, finns det två vägar. Klicka och öppna den aktivitet som du vill lämna/radera. Klicka på pennan i högra hörnet, scrolla ner till botten och välj ”Lämna aktivitet”. Du får då frågan om du vill lämna eller radera aktiviteten.

Du kan också gå via menyn (de tre strecken) längst ner till höger på skärmen. Klicka på ”Ändra aktiviteter” och välj den aktivitet som du vill ta bort. Fortsätt sedan som ovan med att välja ”Lämna aktivitet”. Du får då frågan om du vill lämna eller radera aktiviteten.

Load More

Åpne FAQ`en gjennom å klikke på navnet til Appen du vil vite mer om. Klikk deretter på respektive spørsmål for å lese mer om hvordan Appen fungerer. Vi oppdaterer jevnlig med flere spørsmål og svar.