Lurer du på noe?

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om IST Home Skole/Barnehage.

Vi opplever ofte at varsler stopper hos foresatte med Android-enheter. I mange av disse tilfellene skyldes dette batterioptimalisering. Se mer under "Generelt - Varslinger i IST Home Skole/Barnehage".

Velg kategori nedenfor:

Generelt

IST Home Skole/Barnehage på Google Play

IST Home Skole/Barnehage på App Store

Appen IST Home Skole/Barnehage finnes til iOS eller Android-telefoner og kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter ”IST Home Skole/Barnehage”

SkolID logo icon1. Start appen på din telefon.

2. Angi ditt personnummer (for at vi skal kunne finne de tjenester som er koblet til dine barn må du identifisere deg).
Dersom formatet på personnummeret er feil og du ser et svensk flagg i hjørnet nederst, trykker du på flagget og velger «Norge».

3. Klikk på knappen ”Logg inn”.

4. Videre blir du sluset videre til SkoleID som vi bruker som ID-tjeneste. Klikk på logg inn-knappen og identifiser deg med BankID eller MinID.

For å få varsler fra hendelser relatert til barnehagen og fra selve Appen, må du gi aksept til dette.

Vi opplever fra tid til annen at foresatte ikke får logget inn i appen/at innloggingen «snurrer» eller går i loop.

Sjekk først at app og telefon er oppdatert.

Sletting av data:
Videre; dersom du har Android-telefon: Forsøk å tømme app-data ved å gå til Innstillinger – Apper – IST Home – Lagring – Tøm data) og restart deretter telefonen. På iOS skal det være tilstrekkelig med restart av telefonen.

Neste punkt er å slette nettleserdata. Innloggingsprosessen foregår foreløpig i nettleseren og det er derfor noen ganger å slette nettleserdata som er samlet opp i forbindelse med innlogging.
– Hvis Safari benyttes: Gå til Innstillinger – Safari – Tøm logg og nettstedsdata – Tøm logg og data
– Hvis Chrome benyttes: Åpne nettleseren – Klikk på de 3 prikkene – Slett nettleserdata

BankID:

Vi erfarer at innlogging med BankID er noe forskjellig fra ulike leverandører. Under følger et eksempel på innlogging med NordeaID på Android-telefon:

1. Åpner IST Home Skole/Barnehage og trykker «Logg inn».
2. Blir sendt til nettleser, velger ID-porten, velger kommune og trykker «Logg inn».
3. Velger da BankID og skriver deretter inn fødselsnummer og trykker «Neste».
4. Velger BankID med app. Nettleseren blir stående med teksten «Nordea ID (hjul som snurrer) – Følg dialogen i din app».
5. Oftest gir NordeaID et varsel i «Topplinjen», må åpnes fra «topplinjen» og trykke kode + bekreft. Dersom NordeaID ikke dukker opp i «topplinjen» må NordeaID startes manuelt. Etter å ha trykket Kode+Bekreft kommer teksten «Du er nå identifisert – Lukk». Ved å trykke lukk blir man stående inne i NordeaID-appen.
6. Må da bytte manuelt til nettleserappen og skrive passord. Passordet godkjennes og teksten «Åpne applikasjonen» vises i nettleseren.
7. Når «Åpne applikasjonen» trykkes, åpner telefonen IST Home Skole/Barnehage og snurrer 2-20 sekunder før den åpner seg i Oversikts-/kalendervisningen med barnas tider/plasseringen under hver dag.

Dersom dette ikke løser problemet, ta kontakt med din enhet/kommune for videre feilsøking.

Det jobbes med å holde nedetid i appen til et minimum, men da appen henter data fra et større skoleadministrativt system, vil det være noe nedetid eller perioder der appen kan oppleves ustabil.

Tirsdag og torsdag klokken 21 er satt opp som vedlikeholdsvinduer for systemet. Det er langt fra hvert vindu brukes, men dersom du opplever ustabilitet en tirsdag eller torsdag mellom 21 og 22, så er dette den mest sannsynlige grunnen.

I tillegg gjennomføres det én større oppdatering hver måned. Det sendes ut et push-varsel i appen i forkant av denne , og det jobbes med å gjøre denne mer synlig i de aktuelle tidsperiodene.

Når du sender inn fravær, timeplaner osv. i IST Home – Skole/Barnehage, må du vanligvis identifisere deg. Dette gjøres for å sikre identiteten til personen som bruker appen slik at vi vet at rett person sender inn for rett barn.

Hvis «Husk meg» – funksjonen er aktivert, trenger du ikke gjøre det så ofte og appen vil huske deg.

Merk at du imidlertid ikke bør bruke funksjonen hvis du bruker telefonen uten skjermlås for å forhindre mulig uautorisert tilgang til funksjoner og informasjon.

«Husk meg» – funksjonen er ikke tilgjengelig i alle kommuner.

IST Home Skola NotifikationerFor å få varslinger via IST Home Skole/Barnehage må du godkjenne for varslinger i din telefon. Dette gjør du i forbindelse med at du tar i bruk appen for første gang, alternativt via Meny – Innstillinger i appen. Pass også på at appen ikke legges i dvale-/batterisparingsmodus på din telefon, særlig om du benytter en android-enhet (les mer på dontkillmyapp). Pass også på at telefonen ikke står i «Ikke forstyrr».

Dersom varsler godkjennes, vil appen sende varsel ved inn-/utsjekk og ny/midlertidig/påminnelse om oppholdsplan for barnehage og SFO og ved innlegg, chatmeldinger og samtalebooking for barnehage, skole og SFO.

Varsel om inn- og utsjekking sendes ut i henhold til oppholdsplan, og forutsetter at den er godkjent av enheten.

2023-10-23: Etter en oppdatering av IST Home Skole/Barnehage for Android bør (android)brukere sjekke på nytt at varsler er påskrudd i appen.

Om din barnehage/SFO/skole nylig er koblet til systemet kan det ta litt tid før tjenesten blir helt tilgjengelig.
Dersom dere har fått beskjed om at appen skal tas i bruk, ta kontakt med din skole/SFO/kommune og be de sjekke at deres opplysninger ligger korrekt i systemet.

IST Home Skole/Barnehage henter all informasjon fra kommunens system. Av og til kan det ta litt tid før informasjon om barnet ditt dukker opp i Appen. Dette er som oftest på grunn av at plasseringen skal legges inn i systemet og godkjennes manuelt.

Avvent og prøv igjen senere. Går det mer enn et døgn; ta kontakt med din skole/SFO/kommune og be de sjekke at deres opplysninger ligger korrekt i systemet.

Ta kontakt med din enhet/kommune for å høre om de benytter IST Home Skole/Barnehage, eventuelt om de bruker IST Skoleadministrasjon og når de i så tilfelle planlegger å ta i bruk IST Home Skole/Barnehage.

IST Home Skole/Barnehage kan brukes på norsk (bokmål eller nynorsk), svensk og engelsk. Språkinnstillinger følger (så godt det lar seg gjøre) den innstillingen du har på din telefon. For å bytte språk velger du innstillinger i menyen.

Hvis du har problemer med innlogging, spørsmål som gjelder ditt/dine barn, eller får andre feil i IST Home Skole/Barnehage – kontakt ansvarlig på den aktuelle skole/SFO eller kommune. Det er disse som skal melde saken inn til IST dersom de ikke finner feilen selv.

Dersom du har utfordringer med bruk av appen er det til stor hjelp om du sender mest mulig av informasjon under til ansvarlig på din skole/SFO/barnehage:

Navn på foresatt:
Telefontype/modell:
Beskrivelse av feil (så beskrivende som mulig og gjerne med dato/klokkeslett/skjermbilde)

Har du forslag eller innspill til forbedringer av IST Home Skole/Barnehage, kontakt oss på IST Home.

Vær oppmerksom på at denne kontakteposten ikke gjelder supporthenvendelser. For support, ta kontakt med ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.

Barnehage/SFO

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri. Fri gjelder kun for barnehage/SFO, mens fravær gjelder for barnehage, SFO og skole

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant.

Din kommune velger selv om det skal være tillatt å sende fraværsårsak i fritekstfelt til skole. Det er ikke mulig å sende fraværsårsak i fritekstfelt til barnehage/SFO. Dersom man i app velger å sende fravær til både skole og sfo, eventuelt skole og barnehage for flere barn, vil det uansett ikke være mulig å legge til fraværsårsak i fritekstfelt.

Hvordan sender jeg inn en oppholdsplan til barnehagen/SFO?Det finnes flere muligheter for å registrere et nytt oppholdsplan.

Via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Klikk deg inn og menyen som vises ovenfor vil åpnes. Velg ”Registrer oppholdsplan”. Navn og dato er da ikke forhåndsvalgt.

Oppholdstid (i menyraden nederst på siden): Du kommer her til siden for gjeldende og tidligere registrerte oppholdsplaner. Klikk på ”Registrer oppholdsplan”.

Gjør som følger:

1. Velg eller kontroller startdato.

2. Velg eller kontroller antall uker. Antall uker er det antall uker med ULIKE tider du sender inn til barnehagen (velg 1 uke ved like tider hver uke).

OBS! Registrerte uker repeteres etter avsluttet periode (se neste spørsmål).

3. Velg eller kontroller hvilket barn oppholdsplanen skal gjelde for.

4. Angi tidene hvor barnet skal leveres og hentes. Om samme tider gjelder for flere dager, klikker du bare på de dagene det gjelder.

Om barnet har flere tider på samme dag (for eksempel noen timer på formiddag og en på ettermiddag), velg ”Ekstra tid på dag” for å legge til en ekstra tidsperiode på samme dag.

De dagene barnet ikke skal være i barnehagen lar man stå blanke.

5. Klikk OK.

OBS! Om du har samme tider flere uker etter hverandre, holder det at du fyller ut for 1 uke. Oppholdsplanen du lager vil være rullerende og gjentas etter hver avsluttet omgang.
Eksempel: Lager du en oppholdsplanplan for mandag til fredag, vil denne repeteres påfølgende uke.

6. Om du vil lage en fler-ukers tidsplan vil du få mulighet til å angi hvor mange uker planene skal gjelde for, før du kommer inn til selve timeplanleggeren. De ukene du angir kan ha ulike tider. Vil du øke eller minske antall uker, kan du i timeplanleggeren justere antallet med knappen som viser antall uker.

Hvordan sender jeg inn en oppholdsplan til barnehagen/SFO?7. Kopier tidligere oppholdsplan? Har du registrert en oppholdsplan i appen tidligere, kan du gjenbruke denne for å skape nye. Klikk da på kopier-symbolet.

8. Når du er klar, klikk på «send».

9. Vær oppmerksom på at oppholdsplanen må bli godkjent av barnehagen før den aktiveres (les mer her).

En repeterende oppholdsplan (eller ofte kalt ”rullende oppholdsplan”) er en oppholdsplan som repeteres etter hver avsluttet omgang.

Om du lager en oppholdsplan for én uke (f.eks mandag til fredag) vil denne repeteres påfølgende uker inntil ny endring registreres.

På samme måte fungerer det om du lager en flerukers oppholdsplan (eksempelvis om barnet har oppholdstid 8-16 / 7-15 annenhver uke). Oppholdsplanen repeteres inntil ny endring registreres.

Når du har laget og sendt inn en ny oppholdssplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når oppholdssplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din app.

Av operasjonelle grunner, må barnehagen vite når barnet ditt skal være på plass. Midlertidige justeringer må gjøres i god tid og godkjennes av barnehagen før de vises i appen.

Slik gjør du en midlertidig justering av oppholdssplanen.
1. I oversikten – klikk på den aktuell dato og aktuelle barn som justeringen gjelder for.

2. Velg ”Juster tid”

3. Angi de tider som justeringen skal gjelde for.

Gjelder justeringen for flere dager?
4A. Klikk på ”Juster flere dager”-knappen.

4B. Angi tidsperiode (start- og sluttdato for den midlertidige justeringen) og klikk på «Fortsett».

4C. Angi deretter tider i timeplanleggeren for den angitte perioden.

5. Send inn.

Vær oppmerksom på at hvis du sender tomme dager for justeringen, går disse dagene tilbake til den tidligere angitte standardplanen. Hvis endringen er lengre, kan det være bedre å sende inn en ny oppholdssplan.

Når du sender inn en ny oppholdsplan havner denne i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en oppholdsplan fra tidligere, vil den nye erstatte den gamle så fort denne er godkjent.

Når en oppholdsplan venter på å bli godkjent kan foresatte slette denne (tilbakekalle oppholdsplanen). Da forsvinner oppholdsplanen fra systemet. Finnes det en godkjent oppholdsplan fra tidligere vil denne fremdeles gjelde. Planer som er godkjent kan ikke slettes. Det må da sendes inn ny plan for ny godkjenning.

Slik tar du bort en oppholdsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på oppholdsplanen du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Oppholdsplanen vil nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre oppholdsplaner som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere oppholdsplaner. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper en ny plan.

Dager som barnehagen eller avdelingen holder stengt (f.eks på grunn av helligdager eller planleggingsdager) markeres i oversikten. På disse dagene kan du ikke gjøre endringer.

Du får også en beskjed om hvilken dato/datoer dette gjelder for.

Slik legger du til personer som har lov til å hente ditt/dine barn i barnehage/SFO: Åpne menyen og velg «Personer som kan hente». Klikk på «Legg til person». Angi navn og relasjon til barnet og hvilket/hvilke barn det gjelder. Klikk på «Legg til».

For å kunne legge til personer i listen må du bekrefte din identitet.

Etter du har bekreftet din identitet og lagt til personen som kan hente, vil du også kunne velge denne personen ved registrering av henteavtale.

Skole

Registrer fravær eller friDet finnes flere muligheter for å registrere fravær eller fri. Fri gjelder kun for barnehage/SFO, mens fravær gjelder for barnehage, SFO og skole

Via oversikten.
1. Klikk på det aktuelle barnet og datoen det skal registreres fravær eller fri for.

2. Velg ”Registrer Fravær” eller ”Registrer Fri”.

3. Velg eller kontroller at registreringen gjelder for riktig barn.

4. Velg start- og sluttdato for registreringen (eller kontroller at dato er korrekt)
Vær oppmerksom på at hele dager er forhåndsvalgt. For å angi timesfravær, ta bort haken for «heldag».

5. Klikk på Send inn-knappen.

Registreringen kan også gjøres via Send inn-knappen (i menyraden nederst på siden): Når du klikker på knappen åpnes en hurtigmeny. Velg «Registrer Fravær» eller «Registrer Fri». Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Via Fravær (i menyradens nederst på siden): Du kommer her til siden for tidligere registrert fravær. Har du registrert fravær/fri tidligere, vil disse synes her. Klikk på knappen «Registrer Fravær» (eller fri). Angi deretter gjeldende informasjon som beskrevet i de overstående punktene 3, 4 og 5.

Vær oppmerksom på at visse kommuner/barnehager kun tillater at man registrerer fravær noen få dager i forkant.

Din kommune velger selv om det skal være tillatt å sende fraværsårsak i fritekstfelt til skole. Det er ikke mulig å sende fraværsårsak i fritekstfelt til barnehage/SFO. Dersom man i app velger å sende fravær til både skole og sfo, eventuelt skole og barnehage for flere barn, vil det uansett ikke være mulig å legge til fraværsårsak i fritekstfelt.

For å se karakterer og merknader for ditt barn (gjelder barn på ungdomsskole/VGS) går du til Meny -> Fag og karakterer og velger aktuelt barn. Merknader/anmerkninger vil ligger under «Orden» og «Atferd», dersom din kommune har valgt at dette skal vises. Det er også opp til din kommune om det skal vises en kommentar fra lærer knyttet til merknaden.

Åpne FAQ-en gjennom å klikke på spørsmålet du vil vite mer om. Vi oppdaterer jevnlig med flere spørsmål og svar.