Lurer du på noe?

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om IST Homes Apper. Klikk på navnet til den Appen du ønsker å vite mer om.

Denne siden vil bli utvidet så snart vi slipper neste App i IST Home-familien.

Klikk på appens navn for å åpne

IST Home Skola ▸

IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreAppen IST Home Skola finns till iOS eller Android-telefoner och går att ladda ner från App Store eller Google Play. Klicka på länken eller gå in i din appbutik och sök efter ”IST Home Skola”.

SkolID Icon from IST Home1. Starta appen i din telefon.
2. Ange ditt personnummer (för att vi ska kunna hitta de tjänster som är kopplade till dina barn måste du identifiera dig).
3. Klicka på knappen ”Logga in”.
4. När du klickar på logga in slussas du vidare till SkolID som vi använder som ID-tjänst. Klicka på logga in-knappen och identifiera dig med BankID.

För att få notiser från händelser relaterade till förskolan och appen måste du tacka ja till notiser.

Syns inte barn i appen som borde finnas där? Läs mer här. Fler frågor och svar hittar du här i vår FAQ.

IST Home Skola – Ange vistelseschemaSåhär gör du, steg för steg:
1. I översiktsvyn, klicka på knappen ”Vistelseschema”. Då öppnas sidan för vistelsetider. Har du lämnat in tider tidigare syns de här. Både aktuella och tidigare.

2. Klicka på ”Anmäl vistelsetid” för att skapa ett nytt schema.

3. Välj startdatum.

4. Välj antal veckor. Antalet veckor är de veckor som du skickar in till förskolan. Inskickade veckor repeteras och upprepas efter avslutad period (läs mer här).

5. Börja med att välja vilket barn schemat ska gälla.

6. Ange startdatum – när schemat ska börja gälla.

7. Ange tiderna som barnet ska lämnas och hämtas (bild 2).  Gäller samma tid på flera dagar kan du bara klicka i de dagarna som har samma.
Om barnet har flera tider på samma dag (till exempel en på förmiddagen och en på eftermiddagen), välj ”Extra tid på dag” för att lägga till en extra tidsperiod på samma dag.

8. Klicka okej.

OBSERVERA! Har du samma tider vecka efter vecka räcker det att du fyller i en vecka. Schemat du skapar är rullande och upprepas efter varje avslutad omgång.
Exempel: Skapar du ett schema måndag till fredag kommer det att börja om och repeteras veckan efter.

9. Vill skapa ett flerveckorsschema får du innan schemaläggaren välja hur många veckor du vill ange. De veckor du anger kan ha skilda och olika tider. Vill du öka eller minska antalet veckor, kan du i schemaläggaren justera antalet med knappen som visar antal veckor.

10. Kopiera tidigare scheman? Har du gjort ett schema tidigare i appen, så kan du återanvända dem för att skapa nya. Klicka på kopiera-symbolen.

11. När du är klar, klicka på skicka

12. Innan schemat aktiveras måste det bli godkänt av förskolan. Läs mer här.

När du har skickat in ett schema behöver det godkännas av förskolan. När det godkänts aktiveras det automatiskt i din app. Skulle det av någon anledning inte bli godkänt kommer du få en notis om det. Rådfråga i det fallet förskolechefen om vad som kan blivit fel.

Kopiera schema i IST Home Skola

På grund av verksamhetsmässiga skäl behöver förskolan veta när ditt barn ska vara på plats. Om du vill ändra eller byta tider måste du skapa ett nytt schema (du kan kopiera ett tidigare inlämnat schema), lägg in tiden eller justera den du vill ändra och skicka sedan in för nytt godkännande.

Godkännande av scheman sker manuellt och det kan ta en stund innan det syns i appen.

IST Home Skola – repeterande schemaEtt repeterande schema (eller ibland kallat ”rullande schema”) är ett schema som upprepas och repeteras efter varje avslutad omgång.

Om du skapar ett schema för en vecka (t.ex måndag till fredag) så kommer det att upprepas och repeteras även veckorna som kommer efter. Schemat fortsätter på det sättet tills ett nytt schema lämnas in eller att det avslutas.

På samma sätt fungerar det om du gör ett tvåveckors- eller flerveckorsschema. Efter att veckorna gått, så upprepas och repeteras schemat.

ISTHome Skola – Skicka in frånvaroSåhär gör du, steg för steg:
1. I översiktsvyn, klicka på knappen ”Frånvaro/Ledighet”. Då öppnas sidan där du kan rapportera frånvaro. Har du skickat in sådan tidigare, syns de här.
Frånvaro avser sjukfrånvaro. Ledighet används vid längre ledigheter och vid kortare bortavaro som till exempel tandläkarbesök och liknande.

2. Klicka på ”Anmäl…” för att göra en ny anmälan.

3. Ange för vilket barn anmälan ska gälla.

4. Ange datum – då frånvaron/ledigheten gäller.
Observera att vissa kommuner/skolor endast tillåter att man anmäler frånvaro några få dagar i förväg. För Ledighet gäller ej detta.

Observera också att du på grund av integritetsskäl inte kan ange orsak till frånvaro.

Heldag är förinställt, men om vill, kan du välja del av dag.

Din kommun har på grund av GDPR och integritetsskäl beslutat att ej tillåta denna möjlighet.

Om förskolan nyligen är inkopplad till systemet kan det dröja något innan tjänsten blir helt tillgänglig. Avvakta och försök igen vid ett senare tillfälle. Vi ber om ursäkt för detta och hoppas att du kommer igång så snart som möjligt.

IST Home Skola hämtar all information från kommunens system. Ibland kan det dröja innan ditt barn dyker upp i appen. Det beror oftast på att placeringen ska läggas in i systemet och godkännas manuellt. Avvakta och försök igen senare.

Om problemet kvarstår, kontrollera med ansvarig på ditt barns förskola.

Ange så många veckor som schemat gäller för ditt barn (har ni t.ex varannan vecka, ange två veckor). Ange de tider som gäller för dig. Lämna blankt för de dagar som gäller annan vårdnadshavare eller om barnet inte ska vara på plats.

Håll koll på schemats startdatum, så jämna/ojämna veckor hamnar rätt i förhållande till hur era veckor ser ut. Veckonumren syns i schemaläggaren.

IST Home Skola – ta bort väntande schemaNär du lämnar in ett nytt schema hamnar det i väntande för att bli godkänt av förskolan. Finns det ett schema sedan tidigare, kommer det väntande att ersätta det gamla så fort det blir godkänt.

När ett schema väntar på att bli godkänt finns möjligheten att radera det (att dra tillbaka schemat). Då försvinner det schemat från systemet. Finns det ett godkänt schema sedan tidigare kommer det då att fortsätta gälla.

Så här tar du bort ett väntande schema
1. Gå till Vistelseschema.
2. Klicka på det väntande schemat du vill ta bort (så öppnas det schemat upp).
3. Tryck på knappen ”Radera schema” så raderas anmälan och tas bort från systemet.

Äldre scheman som ej längre gäller (efter att ett nytt lämnats in och blivit godkänt) ligger kvar i listan under Tidigare. Detta för att du ska kunna återanvända hela eller delar av dessa för att kopiera informationen när du skapar ett nytt.

IST Home – Logga in med BankID på SkollIDFör att ändra din e-post loggar du in på ditt konto på SkolID med BankID. Gå till skolid.se, klicka på ”Till inloggningen”, välj BankID-fliken och logga in enligt instruktionerna.

På din kontosida kan du lägga till en ny e-post-adress. Den behöver du bekräfta så att vi vet att du är du. Sen kan du radera den gamla/felaktiga adressen.

IST Home Skola är en app som gör det enkelt för dig som förälder att anmäla frånvaro och ledighet i mobilen. I samma app anger du barnens vistelsescheman digitalt – snabbt och säkert.

För tillfället fungerar appen som pilotprojekt på några förskolor i Göteborg. Men inom kort kommer appen att vara tillgänglig på många förskolor och skolor runt om i Sverige.

Vi arbetar ständigt med att utveckla appen för att göra den enklare och bättre. För tillfället finns IST Home Skola tillgänglig för kommunala förskolor i Göteborg. Vi kommer efterhand att utöka IST Home Skola så att fler runt om i landet kan använda appen.

IST Home Norge ▸

IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreAppen IST Home finnes i iOS eller Android-telefoner og kan lastes ned fra App Store eller Google Play. Klikk på lenken eller gå inn i din App Store og søk etter ”IST Home”

SkolID Icon from IST Home1. Start Appen på din telefon.

2. Angi ditt personnummer (for at vi skal kunne finne de tjenester som er koblet til dine barn må du identifisere deg).

3. Klikk på knappen ”logg inn”.

4. Videre blir du sluset videre til SkoleID som vi bruker som ID-tjeneste. Klikk på logg inn-knappen og identifiser deg med BankID.

For å få notiser fra hendelser relatert til barnehagen og fra selve Appen, må du gi aksept til dette.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?Slik gjør du, steg for steg:
1. I oversiktsvisningen, klikk på Oppholdsplan -knappen. Dette åpner siden for oppholdstid. Hvis du har registrert tider, vil de vises her. Både nåværende og tidligere

2. Klikk på «oppholdsplan» for å skape et ny tidsplan for opphold.

3. Velg startdato.

4. Registrer gjeldende uker. Registrerte uker gjentas etter avsluttet periode (les mer her).

5. Begynn med å velge hvilket barn tidsplanen skal gjelde for.

6. Angi startdato – fra når tidsplanen skal gjelde.

7. Angi tidene hvor barnet skal leveres og hentes (bilde 2). Gjelder samme tidspunkt for flere dager kan du bare klikke på de dagene dette gjelder.

Klikk Ok.

OBS! Gjelder samme tider for flere uker, holder det at du fyller inn for én uke. Tidsplanen du skaper er rullerende og gjentaes etter hver avsluttet omgang.
Eksempel: Skaper du en tidsplan fra manag til fredag vil denne også gjentaes uken deretter.

Hvordan sender jeg inn en tidsplan til barnehagen/SFO?9. Ønsker du å lage en flerukers tidsplan vil du før selve tidsplanføringen velge hvor mange uker du vil angi. Ønsker du å øke eller minske antall uker, kan du enkelt justere antallet med knappen som viser antall uker.

10. Kopier tidligere tidsplan? Har du tidligere laget en tidsplan i Appen, kan du gjenbruke denne for å skape en ny. Klikk på kopier-symbolet/SFO.

11. Når du er klar, klikk ”Send”.

Før tidsplanen blir aktivert må den godkjennes av barnehagen/SFO.

Når du har laget en ny tidsplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når tidsplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din App.

Ny funksjon – kommer snart!

En repeterende tidsplan (eller ofte kalt ”rullende tidsplan”) er en tidsplan som repeteres etter hver avsluttet omgang.

Om du lager en tidsplan for én uke (f.eks mandag til fredag) vil denne repeteres påfølgende uker inntil ny endring registreres.

På samme måte fungerer det om du lager en flerukers tidsplan. Tidsplanen repeteres inntil ny endring registreres.

Registrer fravær eller friSlik gjør du, steg for steg:
1. I oversiktsvisningen, klikker du på ”Fravær/Fri” og siden hvor du kan rapportere fravær åpnes. Tidligere innsendte skjema vil vises i dette vindu.
Fravær refererer til sykefravær. Fri brukes ved enkelt-timer eller lengre perioder med fri, som f.eks ved tannlegebesøk og lignende.

2. Klikk på ”Registrer..” for å gjøre en ny registrering.

3. Angi hvilket barn registreringen gjelder for.

4. Angi dato – fra når fravær/fri gjelder.
Vær oppmerksom på at visse kommuner/skoler bare tillater at man melder fravær noen få dager i forveien. For FRI gjelder ikke dette.


Vær også oppmerksom på at grunnet personvern kan man ikke oppgi årsk til fravær.

På grunn av GDPR og personvern har din kommune besluttet å ikke tillate denne muligheten.

Om din barnehage/SFO/skole nylig er koblet til systemet kan det ta litt tid før tjenesten blir helt tilgjengelig.
Avvent og prøv igjen ved et senere tilfelle.

IST Home henter all informasjon fra kommunens system. Av og til kan det ta litt tid før informasjon om barnet ditt dukker opp i Appen. Dette er som oftest på grunn av at plasseringen skal legges inn i systemet og godkjennes manuelt.

Avvent og prøv igjen senere.

Angi så mange uker som tidsplanen gjelder for. Har dere f.eks annenhver uke, angi to uker. Angi de tider som gjelder for deg. De tidene som gjelder for en annen foresatt eller om barnet ikke skal være tilstedet, lar du står blanke.

Når du sender inn en ny tidsplan havner dette i kø for å bli godkjent av barnehagen/SFO. Finnes det en tidsplan fra tidligere, vil det nye ersattet det gamle så fort dette er godkjent.

Når en tidsplan venter på å bli godkjent finnes det en mulighet for å slette dette (tilbakekalle tidsplanen). Da forsvinner tidsplanen fra systemet. Finnes det et godkjent tidsplan fra tidligere vil dette fremdeles gjelde.

Slik tar du bort en tidsplan som venter på godkjenning
1. Gå til Oppholdsplan.
2. Klikk på tidsplanen du vil fjerne.
3. Trykk på knappen ”slett oppholdsplan”. Tidsplanen vi nå slettes og fjernes fra systemet.

Eldre tidsplan som ikke lenger er gjeldende (etter at en ny oppholdsplan er sendt inn og godkjent) blir liggende i listen under Tidligere. Dette for at du skal kunne gjenbruke hele eller deler av disse når du skaper et nytt.

SkoleIDFor å endre din e-post adresse logger du inn i din kontor på SkoleID med BankID. Gå til til skoleid.no klikk på ”Til innlogging”, velg BankID og logg inn i henhold til instruksjonene.

På din kontoside kan du legge til en ny e-post adresse. Denne må bekreftes, slik at vi vet at du er du. Deretter kan du slette e-poste adressen som ikke er korrekt.

IST Home SkolaIST Home er en App som gjør det enkelt for deg som foresatt å melde fravær og fri direkte fra mobilen. I samme App angir du også barnets oppholdsskjema digitalt – raskt og sikkert.

For øyeblikket fungerer Appen som pilotprosjekt på noen utvalgte barnehager/SFOèr. Men i løpet av kort tid vil Appen være tilgjengelig for både barnehager og skoler.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle Appen for å gjøre den enda enklere og bedre. Vi kommer videre til å rulle ut IST Home slik at alle landets kommuner kan ta i bruk Appen.

Hit&Dit ▸

IST Home Hit&Dit på Google Play IST Home Hit&Dit på App StoreLadda hem från App Store eller Google Play. Starta appen och följ instruktionerna på skärmen – och så är du igång.

Hit&Dit är en smidig app där du skapar scheman för att hålla koll på vem som hämtar och lämnar till aktiviteter.

Det kan vara att dela på skjutsningar till och från fotbollen, badminton, hästhoppningen … eller hjälpa varandra med att lämna och hämta på förskolan … eller kanske för att skapa ett pendlingsschema till jobbet.

Är ni flera som är inblandade i logistikcirkusen, så kan Hit&Dit vara en hjälp och stöd.

Klicka på plus-tecknet och följ instruktionerna på skärmen.

  1. Lägg till aktivitet genom att välja eller skapa i listan. Klicka sedan på pil-knappen.
  2. Ange dag (eller dagar) och klockslag som aktiviteten är på. Ange också plats – var aktiviteten är. Klicka på Ok. Du kan också välja när schemat ska börja gälla och om det t.ex. är varje eller varannan vecka. Klicka på pil-knappen för att gå vidare.
  3. Ange de barn/personer som ska åka/följa med till aktiviteten.
  4. Lägg till de personer som skjutsar till och från aktiviteten.
  5. Skapa själva schemat genom att välja vem som hämtar och lämnar och i vilken ordning det ska ske.

Klicka på okej – Klart! Så skapas schemat och du är igång med din första aktivitet.

IST Home – Hit&Dit – Kan inteSvep höger på den aktivitet där du inte kan och klicka på ”kan inte…”. Aktivteten blir då markerad och de övriga inblandade får en notis och kan välja att ta turen istället.

Klicka på den aktivitet som du vill justera och välj det du vill ändra.

I samband med att du skapar ett aktivitetstillfälle så bjuder du via e-post in de personer som du vill ha med. De får då ett mejl med inbjudan och en länk som kopplar ihop dem med din aktivitet.

IST Home - ScheduleEtt rullande schema är ett schema som upprepas och repeteras efter varje avslutad omgång.

Om du till exempel skapar ett hämta/lämna-schema för en aktivitet tillsammans med två andra (se bilden), så börjar det om från början och upprepar sig när det har gått ett varv.

Edit a route – IST Home Hit&DitÖppna ett aktivitetstillfälle och klicka på pennan uppe i högra hörnet. Justera sedan det du vill ändra. När ändringen är gjord, klicka på Spara uppe i högra hörnet.

Öppna den aktuella aktiviteten och klicka på ”Ställ in tillfälle”.

Lämna/Radera en aktivitet | IST Home Hit&DitFör att lämna/radera en aktivitet, finns det två vägar. Klicka och öppna den aktivitet som du vill lämna/radera. Klicka på pennan i högra hörnet, scrolla ner till botten och välj ”Lämna aktivitet”. Du får då frågan om du vill lämna eller radera aktiviteten.

Du kan också gå via menyn (de tre strecken) längst ner till höger på skärmen. Klicka på ”Ändra aktiviteter” och välj den aktivitet som du vill ta bort. Fortsätt sedan som ovan med att välja ”Lämna aktivitet”. Du får då frågan om du vill lämna eller radera aktiviteten.

Load More

Åpne FAQ`en gjennom å klikke på navnet til Appen du vil vite mer om. Klikk deretter på respektive spørsmål for å lese mer om hvordan Appen fungerer. Vi oppdaterer jevnlig med flere spørsmål og svar.

Finner du ikke svar på ditt spørsmål?

De vanligste spørsmålene finner du under respektive App-navn her ovenfor. Finner du ikke det du leter etter kontakt oss via epost home@ist.com.