Sammen for ditt barn

IST Home tilbyr tjenester som gjør det enklere for nettverket rundt ditt barn å samarbeide om alt fra skole – til fritidsaktiviteter.

Vi skaper en verden som vil gjøre hverdagspuslespillet enklere, hvor du sammen med andre voksne kan samarbeide om barnets små og store utfordringer.

 

IST Home er en tjeneste fra IST.

Oppholdsplan og fravær

IST Home er appen hvor du som foresatt kan gjøre det enda lettere og sikrere for ansatte i barnehagen å følge med på dine barn ved å registrere oppholdssplanen til ditt barn inn til barnehagen/SFO, i tillegg til å melde fravær ved sykdom. Denne oppholdsplanen kan da gjennomgås og godkjennes av barnehagen, og skaper videre en forventning som gjør det enklere å kontrollere mot. I samme app kan du også registrere planlagt fri/ferie, om dere f.eks. skal være hjemme i en periode eller reise bort.

I appen får du en tydelig oversikt over dagen og ukens timeplan. Du finner også informasjon om hvordan dagens vær blir, slik at du vet hva slags klær du skal sende med barnet ditt.

 

Les mer om IST Home

Vi jobber og utvikler oss, i felleskap IST Home Community

IST Home Community

For å mestre hverdagen som foreldre er det ofte fint å kunne samarbeide med andre i samme situasjon. Det være seg å dele av erfaringer, hjelpe og støtte hverandre, og være en del av et viktig voksennettverket rundt barnet. Med IST Home Community ønsker vi å tilby en plass hvor det er enkelt å dele informasjon og skape muligheter for hverandre. Som forenkler og gjør det mulig for deg og dine barn å utvikles i felleskap med andre.

IST Home Community lanseres snart. En portal som gjør det mulig for foreldregruppen i barnets klasse til å samarbeide for barnas beste.

Mer informasjon kommer.

Dette gjør vi i felleskap

IST Home er en verktøykasse for dagens foreldre. Vi samler informasjon fra mange ulike hold og gjør det enkelt å få et samlet overblikk – fra barnets timeplan til skolens ukesbrev, til hvem som skal kjøre til kveldens treningskamp på bortebane.

Vi skaper en verden hvor familien kan utvikle seg sammen med andre – med verktøy som løser dagens utfordringer på en effektiv måte.

Velkommen til en enklere hverdag!