I början av mars är det dags för årets första nationella prov. Som förälder kan det kännas stressigt, både för att barnet kan vara oroligt, men även för att du själv känner press och som att du också testas. Vi tipsar om hur du och ditt barn bäst kan förbereda er!

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i den svenska grundskolan, men finns också i gymnasiet, komvux och svenska för invandrare. De nationella proven ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg och ge en helhetsbild till rektorer av kvaliteten på utbildningen. Bland annat testas svenska, engelska, matematik, kemi, moderna språk och geografi. Men hur ska man förbereda sig för att kunna prestera på topp när det gäller?

Börja i tid!

En av de viktigaste faktorerna är att börja förbereda sig i tid. Det handlar både om att göra en plan för att plugga rätt saker och se till att man har tillräckligt med tid till att gå igenom all information som kan dyka upp på provet. Hjälp gärna ditt barn med läxläsning för att se om det finns något särskilt område som behöver tränas på mer.

Att börja i tid gäller även på provdagarna. Att lägga sig i tid och få en god natts sömn hjälper minnet. Ta er tid att äta frukost tillsammans, prata igenom dagen och ge lite extra pepp.

Dela med dig

Ett sätt att göra proven mindre dramatiska kan vara att prata igenom dem och dela med dig av dina erfarenheter. Hur var det när du gick i skolan? Har du misslyckats någon gång, och blev det några konsekvenser? Även om provet kan verka omöjligt för stunden är det oftast något som löser sig.

Det kan också vara bra att prata igenom provstrategier. Hur gör man om det finns en fråga man inte kan svaret på? Till exempel kan det vara en strategi att läsa igenom hela provet först, eller hoppa över de frågor man känner att man fastnar på för att komma tillbaka till dem i slutet.

Använd hjälpmedel

Ibland måste man även inse att man inte kan hjälpa till med allt själv – det kanske var några år sen man själv satt i skolbänken, och gick vi verkligen igenom samma saker? Om då är du en av dem med ett stressat barn hemma, så finns det hjälp att få. Du kan tillsammans med ditt barn öva på gamla prov eller använda dig av stödmaterial från till exempel Schoolido. Ju mer du tränar och är förberedd på vad som kan dyka upp, desto enklare blir det!