Det är väldigt få av oss som har några minnen från våra första år i livet. Men hur kommer det sig? Och när börjar barn att skapa minnen de kommer att komma ihåg senare i livet?

För de flesta av oss handlar det tidigaste minnet om något som hände när vi var 3-5 år gamla. Det är under denna tid som barns tidsbegrepp utvecklas starkt. När man är tre börjar man även att utveckla det språk man använder in i vuxen ålder.

Forskningen visar på att språk har en stor betydelse för att kunna skapa långvariga minnen, och att minnen vi har från tiden innan vi lärde oss prata blir svårare att komma åt när man väl lärt sig det. Vi kommer helt enkelt ihåg det som vi har kunnat namnge och beskriva, men inte saker som vi aldrig har kunnat sätta ord på.

Olika sorters minne

Att skapa minnen har också att göra med var minnena skapas. Innan vi fyller tre är hjärnan inte tillräckligt utvecklad för att kunna lagra långvariga minnen – vi har ett bra korttidsminne men inte ett bra långtidsminne. Hjärnan kan vid denna tidpunkt skapa implicita minnen. Detta är ett omedvetet minne, det som kommer ihåg hur vi ska gå eller att vi kan cykla, så att vi kan göra det utan att tänka på det. Det explicita, medvetna minnet är inte ännu utvecklat.

En del i det explicita minnet kallas episodiskt minne – det minne som lagrar minnen relaterade till personliga händelser. Här lagras minnen om vad som hände, hur saker luktade, hur de såg ut eller lät. Det är starkt kopplat till en känsla för den egna personen, alltså hur du ser dig själv, och språket.

Minnen är rörliga

Många minnen, och hur långvariga de är, har också att göra med hur bra minne man har generellt. Det episodiska minnet är rörligt, och förändras över tid eftersom det är mest ålderskänsligt. En treåring kan komma ihåg hur saker var när de var 18 månader, medan en trettonåring kan komma ihåg hur det var att vara 4. Med åldern försvinner vissa minnen och andra förvrängs, delvis av att tiden mellan händelse och minne blir längre och delvis av andras perspektiv på samma händelse.

Så vad kommer barn ihåg? Generellt kommer de ihåg starka upplevelser och känslor. De kan komma ihåg svåra situationer och hur de hanterade dem, speciellt om de gick att lösa på ett bra sätt. Det kan vara hur föräldrar och vuxna i deras närhet beter sig mot varandra och mot dem. Många kommer ihåg tillfällen då föräldrarna fanns där när de behövdes som mest, eller när de saknades. Det är svårt att säga vad exakt som fastnar, eller hur länge!