Ibland behöver lärare hjälp, ett av de vanligaste stöd lärare använder sig av är en klassförälder. De brukar fungera som en länk mellan skolan och övriga föräldrar i klassen och hjälper till att samla in och sprida information. Det är inte något tvång att hjälpa till, men kan vara ett roligt sätt att engagera sig mer i barnens skolgång.

Två föräldrar i varje klass brukar utses till klassföräldrar. I vissa fall kan det finnas ett schema, så att föräldrar vet vilket år och termin de ska vara ansvariga klassföräldrar redan från början. I andra fall får intresserade föräldrar prata med sin klasslärare vid terminens början.

Uppgifter som ingår i att vara klassförälder kan bland annat vara att:

  • Öka trivseln i klassen, till exempel genom att organisera en aktivitet per termin för att stärka sammanhållningen i klassen och lära känna varandra bättre. Det kan vara brännboll, picknick eller en tipspromenad. Även lära-känna-aktiviteter för föräldrar kan ingå!
  • Upprätta en klasslista med kontaktuppgifter till klassens lärare, fritidspersonal och föräldrar. Här kan namn, adress och telefonnummer ingå.
  • Hjälpa till att organisera insamling av pengar till klasskassan, samt eventuellt söka bidrag till klassresor och aktiviteter.
  • Ta anteckningar vid föräldra- och frukostmöten och skicka ut dessa till andra föräldrar och lärare.
  • Ansvara för att samla in och betala klassens medlemsavgift.
  • Ordna med fika till skolavslutningar.
  • Se till att lärare och fritidspersonal tackas av med blommor eller en present vid skolårets slut.
  • Ansvara för att utse nya klassföräldrar, alternativt se till att de nya klassföräldrarna tar över ansvaret på ett bra sätt.

Ofta lägger klassföräldrarna själva ambitionsnivån! Boka ett möte tidigt för att fastställa hur engagerad man vill vara som klassförälder och vilka aktiviteter man vill genomföra.