Leksaker är en naturlig del av barndomen. De finns hemma, på förskola och fritids, i digital och fysisk form, från enstaka träklossar till byggsatser i plast med 1000-tals bitar. De är roliga att leka med för stunden, men har också mer långtgående effekter på barn.

På 70-talet var det stora diskussioner om leksakers vara eller icke vara på förskolan. Hade de egentligen något syfte? Idag ses leksaker som en så naturlig del av lärandet att gymnasieutbildningar etablerar samarbeten med leksakstillverkare för att framtidens pedagoger ska få öva på hur och med vad man ska leka för att på bästa sätt stötta barnen.

Leken bygger människan

Att leka har många positiva effekter, inte bara för barn utan även för vuxna. Att röra på sig eller använda huvudet när man spelar spel gör att man får mer energi, känner sig mindre stressad, och hjärnans funktioner stärks så du blir mer kreativ och får ett bättre självförtroende. Speciellt under fri lek, där man använder sin fantasi för att skapa leken, utvecklar man även sin inlevelseförmåga, relationsbyggande och empati för andra.

Leksaker är mer än bara lek
Även leksaker kan främja kreativiteten, och om de används på rätt sätt kan de bidra till att utveckla barns språk och motorik, genom till exempel rollekar och konstruktion. Att ha för många leksaker tillgängliga samtidigt kan dock ha negativ inverkan på barns kreativitet och uppmärksamhet. En amerikansk studie visar att barn som har fler leksaker tillgängliga samtidigt lekte kortare tid med varje leksak och lekte med fler leksaker än de barn som bara hade några få leksaker tillgängliga samtidigt.

iPaden – en smart leksak eller dum platta?

iPaden och liknande smarta skärmar har också klivit in i leksaksvärlden, både genom att kunna visa Youtubefilmer men också genom appar designade speciellt för barn. Världshälsoorganisationen publicerade tidigare i år riktlinjer för barns skärmtid som kraftigt begränsar tiden små barn bör sitta framför en skärm.

I dagens samhälle med smart teknik, tv, datorer och stora skärmar närapå vart man går är detta dock svårt att följa exakt. Det blir då viktigt att fokusera på vad barnen tittar på än bara hur mycket. Med rätt app eller hemsida kan iPaden och telefonen bli pedagogiska lekledare som lär barnen språk, digitala kunskaper så som källkritik, eller programmering.