Nästa vecka är det dags för årets läslov! Lovet – som tidigare hette höstlovet – döptes om 2016. Tanken med det ”nya” lovet är att det ska fyllas med aktiviteter som uppmuntrar till läsning.

Nätverket Läslov drivs av Läsrörelsen. De vill skapa bättre förutsättningar för att läslovet faktiskt ska användas till just att läsa. För att lyckas arbetar de tillsammans med bokförlag, bibliotek, bokhandlare, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och företag för att få barn, och vuxna runt omkring dem, att läsa mer.

Tema högläsning

Årets läslovstema är högläsning. Läslov har ett kalendarium på sin hemsida med en mängd aktiviteter och högläsningar som sker i hela landet. De har även tips för hur man själva kan organisera en högläsningsaktivitet, och du kan anmäla egna aktiviteter till kalendariet.

Tanken är att Läslov ska bygga på frivillighet och öka lusten till läsningen, berättandet och skrivandet. I alla dess former och på många olika platser. Även om lovet är till för barn riktar sig läslovet till alla, från 6-åringarna till de nästan vuxna. Det är viktigt att även föräldrar och äldre syskon också tar initiativet till läsning, eftersom studier har visat att mängden läsning bidrar till ett större ordförråd. Dessutom är det roligare att läsa högt tillsammans!

Läs, läs, läs!

Läsning kan vara så mycket – det viktigaste är att det du läser är intressant för dig! Testa serietidningar, att läsa i appar, eller hela romaner. Läs själv, antingen tyst eller högt till de i din närhet, lyssna på högläsning, eller läs tillsammans med andra. Kanske kan ni välja olika karaktärer, och en läser beskrivningarna?

Det viktigaste är inte vad eller hur man läser, utan att man gör det! Gör det till en vana, till exempel genom att läsa tillsammans på kvällarna innan läggdags. Det främjar läsförståelsen, utökar ordförrådet och sätter fart på fantasin. Det skapar förebilder och kan hjälpa till att förklara hur man själv känner eller är. Du kan dessutom resa till platser du aldrig tidigare varit på, eller världar som inte ens finns!

Vet du inte var du ska börja?

Kombinera nytta med nöje och testa Schoolido! Schoolido ger dig tillgång till tusentals artiklar i de flesta av skolans ämnen. Dessutom finns det funktionalitet för högläsning av texter, som tillåter dig att ta till dig information på fler än ett sätt.

Läs mer om läslovet på läslov.se.
 

Bild av Alex Gállego via Pexels.