2018 konfirmerades ca 26. 000 svenskar. Siffran är en del av en sjunkande trend – på 70-talet konfirmerades 80% av alla 15-åringar, idag är det dryga 25%. Men vad innebär en konfirmation, och varför konfirmerar man sig?

Konfirmation betyder bekräftelse och är en bekräftelse av dopet. Många svenskar har blivit döpta som barn, men man kan även döpas under konfirmationstiden om man inte är det. Konfirmationstiden är en tid att tänka på vad som är viktigt i livet, få lära sig mer om kristen tro, och ett tillfälle att lära känna nya människor.

Hemma eller borta

Det år man fyller 14 skickar Svenska kyrkan hem en inbjudan till konfirmation till de som är medlemmar. Det finns mängder av alternativ för den som vill konfirmera sig – man kan välja vilken församling man vill konfirmera sig i och om man vill stanna hemma och gå på träffar regelbundet eller åka iväg på något läger.

Man kan även se om det finns någon särskild inriktning man är intresserad av. Det finns till exempel konfirmationsläger som fokuserar på musik, utomhusaktiviteter eller sport. Vissa är kostnadsfria medan andra är avgiftsbelagda.

En tid för dig

Konfirmandträffar, läger och konfirmationsgudstjänsten leds av präster, pedagoger, musiker och unga ledare i kyrkan. De är ofta nyfikna på dig – vad du är intresserad av, vad du vill göra i livet och vad du tycker om saker. Konfirmationstiden kan vara en bra tid att lära känna både den tro som många svenska traditioner bygger på och dig själv genom samtal med andra.

Konfirmationen är valfri och inget tvång för att vara medlem i Svenska kyrkan.

Är det dags att konfirmera dig?

Många församlingar har redan öppnat för ansökan, andra skickar hem information i slutet av sommaren. På Svenska kyrkans hemsida kan du hitta mer information om var och när du kan anmäla dig.