9 av 10 barn i åldrarna 12–18 år tycker att det är viktigt att vi börjar ta hand om vårt klimat. 7 av 10 högstadieelever oroar sig för klimatförändringar. Hur hanterar man barns oro om vår planet?

Yngre barn, i åldern 3–7 år, som frågar eller vill veta mer om miljön har ofta ett starkt rättvisetänkande och bryr sig om djur. Använd detta för att komma med konkreta exempel på vad man kan göra för att hjälpa naturen. Det kan till exempel handla om att plocka upp skräp så att inget djur äter det.

Oro för klimatet kan yttra sig genom nyfikna frågor eller ett intresse för naturen. Var inte rädd för att medge att du kanske också är orolig för klimatet, och att det finns andra. Prata om vad man själv kan göra för att hjälpa, och beskriv vad som händer i andra delar av landet eller världen för att minska klimatpåverkan. Att göra något själv minskar ofta oroskänslorna.

Konkreta frågor och förslag

Ställ gärna även konkreta frågor, till exempel om varför de är oroliga – har de hört något i skolan, eller kanske sett på TV? Försök förstå om oron har uppkommit genom förståelse eller missförstånd, och förklara mer. Det kan hjälpa att förklara att klimatet inte kommer att förändras på en dag, utan det finns tid att göra saker för att minska påverkan.

För äldre barn kan oro för klimatförändringar leda till minskad framtidstro och depressioner. Det är lika viktigt att uppmärksamma detta som hos mindre barn. Ställ frågor, och framför allt – prata om det!

Viktigt att prata om det

I 6 av 10 familjer pratar man aldrig eller sällan om klimatet, framför allt för att inte oroa i onödan eller för att föräldrarna själva vet för lite. Se det som en chans att lära sig mer – tillsammans! Att diskutera saker och lära sig mer om dem kan leda till första förändringar.

Generellt är mammor bättre på att prata om klimatförändringar med sina barn. Det leder till att tjejer är mer informerade och i större grad försöker ändra sina vanor för att göra skillnad. Ofta beror detta på att pojkar inte känner att vuxna lyssnar på deras oro i lika stor grad eller tar det på allvar. Här kan du som förälder verkligen göra skillnad genom att engagera dig!

Vill du läsa mer?

Naturskyddsföreningens undersökning Barn och unga om miljö
Barnböcker med tema klimatet
Klimatappen Deedster