IST Home deltog i en innovationsupphandling som organiserades av Trafikverket samt Skellefteå och Uppsala kommun för att designa en lösning för säkrare, mer aktivt och hållbart resande – och vann! Den vinnande idén – ”gående skolbuss” – utvecklades tillsammans med Tyréns, Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad.

Upphandlingens format var inspirerat av tv-shower som ”Dragon’s Den” och ”Shark Tank”, där de sju bästa förslagen valdes ut för att presentera för en expertgrupp. Totalt lämnade 25 företag in förslag.

Gående skolbuss, som ska utvecklas genom att använda IST Homes app Hit&Dit som bas, kommer göra det möjligt för föräldrar att samordna resor till dagis, skola och fritidsaktiviteter genom att visa föreslagna rutter och ge trafikuppdateringar. Framför allt resor till fritidsaktiviteter, som idag är farligast för barn, ska bli säkrare. Appen ska även kunna fungera som en informations- och kommunikationsplattform mellan användare och kommun.

 
IST Home vinnare i innovationsupphandling – Hit&Dit med ”Gående skolbuss”
 
Förslagen har bland annat bedömts utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling. IST Homes vinnande idé berör framför allt mål 3, ”god hälsa och välbefinnande”, genom att främja ett fysiskt aktivt sätt att få barn till skolan och mål 11, ”hållbara städer och infrastrukturer”, genom att göra miljövänliga promenader och cykling till skolan mer tillgängliga för familjer.

Projektet får totalt 500.000 kronor i finansiering för att genomföra ett proof-of-concept som ska piloteras i Uppsala kommun.

Vill du läsa mer om tävlingen?

Se pressmeddelandet på Trafikverkets hemsida.