Under höstterminen 2019 rullas IST Home Skola ut till alla kommunala förskolor i Göteborgs kommun. Systemet har redan testats i utvalda skolor, men nu kopplas alla förskolor till appen.

Med IST Home Skola kommer föräldern eller vårdnadshavaren att kunna skriva in barnets schema och anmäla frånvaro och ledighet. Vid hämtning och lämning checkas barnet in digitalt av personalen genom ett enkelt knapptryck. Det nya systemet kommer att underlätta för personalen genom att de slipper alla fysiska schemalappar, samt ger tydliga underlag för planering av dagen.

Genom digitala scheman och närvaroregistrering i realtid blir det lättare för skolorna att planera tider för personalen. Dessutom blir det enklare att hålla reda på hur många portioner som behöver lagas under dagen. Resultatet blir en effektivare skolvardag, mindre administrativt jobb för pedagogerna och mer tid för det viktiga – barnen.

Appen är fortfarande under utveckling. I framtiden kommer föräldrar kunna meddela om det blir några tillfälliga ändringar i schemat, till exempel om det är farmor hämtar eller om man själv blir lite sen.

Senast i november ska samtliga kommunala förskolor vara kopplade till appen, som kommer att hantera totalt 25.000 inskriva förskolebarn.

SVTP4 och Expressen har rapporterat om skolstarten och hur systemet fungerar.