Testa vår app och ge oss feedback!

Anmäl dig här för att bli testare av IST Homes nya app Hit&Dit – appen som gör det enkelt att samarbeta kring barnens aktiviteter och de som är involverade i logistikcirkusen.

När vi fått din anmälan skickar vi ut information till dig när det är dags att börja testa. Efter några veckors användande av appen skickar vi en webbenkät till dig som du får besvara.

Med vänliga hälsningar
IST Home-teamet

[ninja_form id=1]