IST Homes app Skola rullar nu ut i ett pilotprojekt på förskolor i Göteborg. Senare under året kommer appen att börja användas i full skala i hela Göteborgs stad. Appen Skola från IST Home är ett första steg i att förenkla kommunikationen mellan föräldrar och förskola/skola.

I den första versionen av appen som nu pilottestas lämnar du in barnens förskoleschema och kan göra frånvaro- och ledighetsanmälan.

Läs mer om appen på Skola-sidan.